Vuosisuunnittelu antaa suuntaviivat seuraavalle vuodelle

Nyt on aika kääntää katseet ensi vuoteen! Vuosisuunnittelu on kuin kartta, joka varmistaa seuraavan vuoden budjetin realistisen allokoinnin, auttaa määrittämään tehokkaimman kanava-mixin ja ennenkaikkea mahdollistaa katseen pitämisen tiukasti kiinni yhteisissä tavoitteissa. Jos vuosisuunnittelu on vielä tekemättä tai haluat suunnitteluprosessiin strategista tukea, pyydä meidät apuun!

Pyydä meidät apuun!

Strategista apua vuosisuunnittelun tekemiseen

Ilman konkreettista vuosisuunnitelmaa markkinointi on kuin ajaisi autolla ilman valoja – vauhtia löytyy, mutta suuntaa on vaikea hahmottaa. Jos vuosisuunnittelu on vielä aloittamatta, on aika tarttua toimeen nyt! Autamme kirkastamaan ensi vuoden strategiaa ja varmistamaan, että markkinointi ja myynti toimivat yhteisten tavoitteiden pohjalta. Vuosisuunnitelma vastaa muun muassa kysymyksiin:

 • Mitkä ovat tavoitteet ja mittarit?
 • Mihin kanaviin keskitytään ja miten budjetti jaetaan kanavien kesken?
 • Mitkä ovat keskeiset mainonnan kärjet?

Lue, miten olemme strategisella yhteistyöllä auttaneet kasvattamaan Finnish Design Shopin liiketoimintaa 3 miljoonasta 40 miljoonaan >>

Vuosisuunnittelu-työpajat

Vuosisuunnittelu toteutetaan työpajatyöskentelynä, jossa käydään läpi yhdessä tärkeimmiksi määritettyjä aiheita. Suunnittelussa voidaan keskittyä pienempien osa-alueiden kehittämiseen tai ensi vuoden kokonaissuunnitteluun. Prosessi etenee haasteiden määrittämisestä ratkaisujen löytämiseen ja konkreettisen toimintasuunnitelman luontiin.  Lopputuloksena on selkeä ensi vuoden markkinointia edistävä ja ohjaava suunnitelma.

 

 

Haasteet

 • Tavoitteet ja mittarit eivät täysin vastaa nykytilannetta
 • Miltä digimarkkinoinnin ja yrityksen toimialan kehitys näyttää?
 • Kävijät eivät muutu ostajiksi
 • Oikeita kohderyhmiä ei nykyisellään tavoiteta riittävän tehokkaasti
 • Epäselvyyksiä, kuinka budjetti tulisi tehokkaasti jakaa eri kanavien kesken

Ratkaisut

 • Määritellään tavoitteet yhdessä, jotta markkinoinnilla, myynnillä ja koko organisaatiolla on sama suunta
 • Luodaan kokonaiskuva nykytilanteesta ja tehdään suunnitelma tulevalle vuodelle
 • Tarkennetaan kohderyhmät
 • Määritellään toimivimmat kanavat
 • Määritellään testattavat mainonnan kärjet

Hyödyt

 • Koko markkinoinnin tiimi työskentelee samaa tavoitetta kohti
 • Tekemistä ohjaa konkreettinen suunnitelma tulevana vuonna
 • Kampanja, -ja sesonkikohtaisesta tekemistä tulee tehokkaampaa
 • Budjetit allokoidaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti

Toteutetaan tuloksekas vuosisuunnitelma yhdessä!

Valjasta timantinkova strateginen osaamisemme markkinointinne voimavaraksi!

Yhdessä työpajassa luomme kokonaiskuvan nykytilanteesta ja teemme selkeän, tavoitteellisen toimintaa ohjaavan suunnitelman tulevalle vuodelle. Työpajan jälkeen tavoitteet tulevalle vuodelle on kirkastettu ja tiedämme millä kanavavalikolla sekä budjetilla sinne päästään.

Työpajan hinta 2000€

Hinta sisältää etukäteiskyselyn, materiaalin valmistelun, yhteisen 3h työpajan ja dokumentaation. 

Useamman työpajan kokonaisuudessa paneudumme syvemmin valittuihin osa-alueisiin kuten kohderyhmämäärittelyyn, ostopolkuun ja markkinoinnin prosessin kehittämiseen. Meillä on myös enemmän aikaa tavoitteiden ja mittareiden asetantaan mm. toimialakehityksen näkökulmasta. Lisätyöpajat 1800€ /kpl.

Starttaa tie kohti vuosisuunnittelmaa täyttämällä alla oleva lomake!