Tietosuojaseloste

Tulos Helsinki Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Laatimispäivä
16.5.2018

Rekisterinpitäjä
Tulos Helsinki Oy
Lasse Larvanko
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
yhteys@tulos.fi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Lasse Larvanko
Tulos Helsinki Oy
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
lasse.larvanko@tulos.fi

Rekisterit
Tulos Helsinki Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri
Tulos Helsinki Oy:n rekrytointirekisteri
Tuloksen rekisteröidyn suostumukseen perustuva asiakas- ja käytettävyystutkimusrekisteri


Rekisterin nimi: Tulos Helsinki Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö
Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

Evästeiden käyttö
Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva eväste. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksi antaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyynnön voi lähettää yhteys@tulos.fi sähköpostiosoitteeseen.


Rekisterin nimi: Tulos Helsinki Oy:n rekrytointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Tulos Helsinki Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.
Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Tulos Helsinki Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisterin tietosisältö
Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijat itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Tulos Helsinki Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen rekisteristä
Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan rekrytointi@tulos.fi -sähköpostiosoitteeseen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyynnön voi lähettää rekrytointi@tulos.fi sähköpostiosoitteeseen.


Rekisterin nimi: Tuloksen rekisteröidyn suostumukseen perustuva asiakas- ja käytettävyystutkimusrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Tulos Helsinki tarjoaa sekä tutkimus- että rekrytointipalveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti Tuloksen tutkimuksiin soveltuvien henkilöiden löytämiseksi sekä tähän perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen. Rekisteriin yhteystietoja käytetään liittyneiden henkilöiden kontaktoimiseen tutkimuksiin liittyvistä aiheista.

Tulos käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Tuloksen lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään henkilön antamat tiedot, kuten henkilön nimi, syntymäaika, asuinpaikkakunta, ammatti ja yhteystiedot ja lisätiedot (esim. kulutustottumukset).
Tietoja voidaan täydentää eri tutkimuksien yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä Palvelun Parantajien verkkosivun (www.palvelunparantajat.fi) liittymislomakkeen kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilön osallistuessa tutkimuksiin.

Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Tietojen luovutus vaihtelee palvelukohtaisesti
1) Tuloksen itse järjestämistä tutkimuksista ei luovuteta henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille (kolmansille) osapuolille.
2) Tulo rekrytoi henkilöitä myös omien asiakasyritystensä käyttäjätutkimuksiin. Tällöin luovutamme asiakkaallemme ainoastaan tutkimuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja säilytetään MailChimp-palvelussa EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Lisätietoa MailChimpin tietojensäilytyksestä: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tulos Helsinki Oy
Salomonkatu 17 B (6. krs)
00100 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat virheelliset tiedot.