Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.
Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Tulos Helsinki Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla.
Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

Rekisterinpitäjä
Tulos Helsinki Oy
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
yhteys@tulos.fi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Anna Masalin
Tulos Helsinki Oy
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
anna.masalin@tulos.fi