Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

Tulos Helsinki Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Laatimispäivä
16.5.2018, päivitetty 6.2.2019

Rekisterinpitäjä
Tulos Helsinki Oy
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
yhteys@tulos.fi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Timo Ronkainen
Tulos Helsinki Oy
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
timo.ronkainen@tulos.fi

Rekisterit
Tulos Helsinki Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri
Tulos Helsinki Oy:n rekrytointirekisteri
Tuloksen rekisteröidyn suostumukseen perustuva asiakas- ja käytettävyystutkimusrekisteri

Yleiset ehdot

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen: Mikäli olet tilannut Tulokselta tietyn tuotteen tai palvelun tai olemme käyneet sopimuksen aikaansaamiseksi tähtääviä neuvotteluita, henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanemiseksi.

Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen ja muut juridiset perusteet:  Tulos säilyttää mm. tiettyjä asiakassuhteisiin liittyviä kuittitietoja kirjanpitolainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Suostumus: Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen. Sinulla on aina oikeus ja mahdollisuus peruuttaa antamasi suostumus.

Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viitataan Tuloksen tarpeeseen käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintaan ja sen kehittämistä varten. Saatamme käsitellä henkilötietoja asiakasviestintään ja ilmoitusten tekemiseksi asiakkaillemme palveluitamme koskien. Voimme myös toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä, markkinatutkimuksia tai muita vastaavia kyselyitä. Käsittelemme henkilötietoja myös suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi (mm. hakukonemainonta), mainonnan ja sisältöjen personoimiseksi (mm. mainonta sosiaalisen median kanavissa) ja asiakas- tai käyttäjäsegmenttien muodostamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös palvelun laadun parantamiseksi ja tietoturvan varmistamiseksi. Saatamme käyttää myös kolmansien osapuolten palveluja palvelun käytön analysoimisessa ja seuraamisessa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus osittain tai kokonaan. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta henkilötietojesi ennen peruuttamista tapahtuneeseen käsittelyyn.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus viivytyksettä saada virheelliset henkilötietosi oikaistuiksi sekä oikeus täydentää puutteellisia henkilötietojasi toimittamalla lisätietoja.

Oikeus vaatia tietojen poistamista
Tulos poistaa pyynnöstäsi henkilötietosi edellyttäen, ettei Tuloksella ole osapuolten välisten velvoitteiden tai sovellettavien lakien tai määräysten perusteella velvollinen niitä säilyttämään.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhteys@tulos.fi.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Säilytysaika
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.

Evästeiden käyttö
Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva eväste. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Käytön kannalta välttämättömät evästeet sekä analytiikkaevästeet
Käytön kannalta välttämättömiä evästeitä tallentaa esimerkiksi sivustomme taustajärjestelmä HubSpot. Analytiikkaa kerätään Google Analyticsin ja Matomon avulla. Visual Web Optimizer -palveluita käytämme sivuston käyttäjien toiminnan anonyymiin seurantaan.

Mainontaan käytettävät evästeet ja seurantapikselit

  • Facebook – Seurantapikseliä käytetään mainonnan kohdentamiseen tulos.fi-selailuhistoriaan perustuen Facebookissa.
  • Google Ads – Käytämme Google Adsia mainostamiseen Google-hauissa. Sivustollemme asetettu seuranta auttaa meitä anonyymien markkinointiyleisöjen luomisessa sekä mainonnan onnistumisen mittaamisessa.
  • Google DoubleClick ja Adform – Display-mainontapalvelut mahdollistavat kohdennetun bannerimainonnan näyttämisen erilaisissa mainosverkostoissa.
  • LinkedIn – Kerättyä dataa käytetään sopivan sisällön tarjoamiseksi LinkedInissä.
  • Sumo – Evästeen avulla kerätään sähköpostiosoitteita Tuloksen uutiskirjeeseen

Rekisterin nimi: Tulos Helsinki Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö
Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksi antaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, erityisesti siksi koska tietoja tallennetaan ja käsitellään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja jotkut tiedon tallennukseen ja käsittelyyn käyttämämme palveluntarjoajat saattavat sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Varmistamme kuitenkin aina, että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä suojakeinoja käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.


Rekisterin nimi: Tulos Helsinki Oy:n rekrytointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Tulos Helsinki Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.
Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville.

Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste on sopimuksen täyttäminen (työsopimus) sekä työsuhteeseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, toisinaan myös työntekijän tai työnhakijan antama suostumus.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Tulos Helsinki Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisterin tietosisältö
Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijat itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Tulos Helsinki Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen rekisteristä
Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan rekrytointi@tulos.fi -sähköpostiosoitteeseen.


Rekisterin nimi: Tuloksen rekisteröidyn suostumukseen perustuva asiakas- ja käytettävyystutkimusrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Tulos Helsinki tarjoaa sekä tutkimus- että rekrytointipalveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti Tuloksen tutkimuksiin soveltuvien henkilöiden löytämiseksi sekä tähän perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen. Rekisteriin yhteystietoja käytetään liittyneiden henkilöiden kontaktoimiseen tutkimuksiin liittyvistä aiheista.

Tulos käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Tuloksen lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään henkilön antamat tiedot, kuten henkilön nimi, syntymäaika, asuinpaikkakunta, ammatti ja yhteystiedot ja lisätiedot (esim. kulutustottumukset).
Tietoja voidaan täydentää eri tutkimuksien yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä Palvelun Parantajien verkkosivun (www.palvelunparantajat.fi) liittymislomakkeen kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilön osallistuessa tutkimuksiin.

Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Tietojen luovutus vaihtelee palvelukohtaisesti
1) Tuloksen itse järjestämistä tutkimuksista ei luovuteta henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille (kolmansille) osapuolille.
2) Tulos rekrytoi henkilöitä myös omien asiakasyritystensä käyttäjätutkimuksiin. Tällöin luovutamme asiakkaallemme ainoastaan tutkimuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja säilytetään MailChimp-palvelussa EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. MailChimp on sitoutunut suojaamaan rekisterin tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisätietoa MailChimpin tietojensäilytyksestä: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja.