UI

UI (User Interface) eli käyttöliittymä tarkoittaa käyttöpäätettä, jonka käyttäjä näkee ja jonka kanssa käyttäjä vuorovaikuttaa palveluun. Esimerkiksi verkkosivun käyttöliittymä sisältää kaikki määritelmät, miltä sivu näyttää ja miten se toimii, kuten värit, fontit ja toiminnot. Katso myös kohta UX.