SERP

SERP (Search Engine Results Page) eli hakutulossivu tarkoittaa hakukoneen sivunäkymää tuloksista, kun joku esimerkiksi etsii Googlesta tietoa jollain avainsanalla.

hakukoneen tulosnäkymä
Esimerkki hakutulossivusta eli SERP:istä

Hakutulossivu vaihtelee paljon riippuen hakulausekkeesta, käyttäjän asetuksista ja historiasta, kilpailutilanteesta sekä mainonnan määrästä. Yleensä sivulla näytetyt hakutulokset jaetaan joko orgaanisiin tai maksettuihin, mutta tuloksissa voi olla hyvinkin monipuolisesti esimerkiksi kuvia, videoita, karttoja ja reittejä, lyhennelmiä ja lainauksia, arvosteluja, linkkilaajennuksia ja lähes mitä vain, mikä on kuhunkin hakuun relevanttia ja palvelee hakijan tarvetta.