ROI

ROI (Return on Investment) tarkoittaa tuottoprosenttia sijoitetulle pääomalle. Se siis kertoo, kuinka paljon yrityksen sijoitus tuottaa rahaa.

ROI on digimarkkinoinnissa melko harvinainen, sillä siihen lasketaan lähtökohtaisesti mukaan kaikki tekemiseen liittyvät kulut, kuten myös käytetty työaika. ROI:ta yleisemmin käytetty on ROAS.