ROI

ROI (Return on Investment) tarkoittaa tuottoprosenttia sijoitetulle pääomalle.

ROI eroaa muista tuottoa kuvaavista määritteistä erityisesti siinä, että siihen lasketaan lähtökohtaisesti mukaan kaikki kampanjaan liittyvät kulut, kuten myös käytetty työaika.

Miten ROI lasketaan?

Mikä on hyvä ROI?