Reach

Reach eli tavoittavuus kertoo mainoksen nähneiden käyttäjien tai päätelaitteiden määrän. Yksi käyttäjä voi nähdä mainoksen useaan kertaan, jolloin puhutaan impressioista eli näyttökerroista. Reach kuvaa myös asiakaspolun ensimmäistä vaihetta, ks. REAN.

Reach-markkinoinnissa tavoitteena on tavoittaa kohdeyleisö. Yleisin esimerkki on brändimainonta, jossa pyritään herättämään kiinnostusta ja kasvattamaan tunnettuutta. Mutta voi reach-kampanjan kohderyhmä olla erittäin eksklusiivinenkin, esimerkiksi rekrytointi- tai B2B-markkinoinnissa. On hyvin yleistä, että reachin ohella tai jälkeen tehdään myös traffic-kampanjointia, eli pyritään saamaan tavoitettu kohderyhmä klikkaamaan sivustolle.