Reach

Reach eli tavoittavuus kertoo mainoksen nähneiden käyttäjien tai päätelaitteiden määrän. Yksi käyttäjä voi nähdä mainoksen useaan kertaan, jolloin puhutaan impressioista eli näyttökerroista. Reach kuvaa myös asiakaspolun ensimmäistä vaihetta, ks. REAN.