KPI

KPI (Key performance indicator) tarkoittaa valittua mittaria, jolla mitataan tärkeän asian / tavoitteen edistymistä.