Frequency

Frequency eli näyttötiheys tai toisto kuvaa kuinka monta kertaa yksittäinen käyttäjä näkee mainoksen. Frequency lasketaan jakamalla näyttökerrat tavoittavuudella (impressiot / reach).