E-A-T

E-A-T (Expertise, Authoritativeness ja Trustworthiness eli asiantuntijuus, auktoriteetti ja luotettavuus) on yksi tärkeimpiä Googlen sisällön laadun ohjeistuksia.

Alun perin sen kuvattiin Googlen laaduntarkkailijoiden ohjeistuksessa (Quality Rates Guidance), jossa kerrotaan, millaisin kriteerein sisällön ja sivuston laatua tulisi arvioida. Tällä pyritään varmistamaan, että hakutuloksissa esitetyt sivut ovat luotettavia. Google pyrkii koko ajan parantamaan ymmärrystään, mikä sivusto on minkäkin aiheen asiantuntija ja luotettavin lähde.