CTR

Mitä CTR tarkoittaa?

CTR (Click Through Rate), eli suomeksi napsautussuhde tai klikkaussuhde, on tapa mitata verkkomainonnan toimivuutta. Napsautussuhde kertoo, kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut sitä.

Kuinka CTR-arvo lasketaan?

CTR-arvo voidaan siis laskea jakamalla mainoksen klikkausten määrä mainoksen näyttökertojen määrällä. Jos mainoksesi esimerkiksi näytetään 1000 kertaa ja sitä klikataan 10 kertaa, CTR-arvo on 1 %.

Mikä on hyvä CTR?

Tyypillisesti bannerimainosten klikkaussuhde on selvästi alle yhden prosentin. Sen sijaan tarkasti kohdennetussa hakusanamainonnassa voidaan päästä kymmenien prosenttien lukuihin.

Onko CTR-arvolla merkitystä?

Google AdWords -mainonnassa avainsanan CTR-vaikuttaa myös kyseisen avainsanan hinnoitteluun. Jos mainos on toimiva kyseiselle sanalle, on CTR-arvo hyvä, ja Google palkitsee tämän edullisemmilla klikkaushinnoilla. CTR on kuitenkin vain yksi klikkien hintaan vaikuttava tekijä.