CRO

Mitä CRO tarkoittaa?

CRO eli Conversion Rate Optimization, tutummin konversio-optimointi, tarkoittaa sivun ja sivuston systemaattista kehittämistä niin, että mahdollisimman moni sivun kävijöistä toimii toivotusti: esimerkiksi verkkokaupassa siirtää tuotteen ostoskoriin, siirtyy ostoprosessiin ja käy sen loppuun. B2B-puolella konversio-optimointi voi tarkoittaa esimerkiksi sivuston kehittämistä niin, että esimerkiksi sisältötarjouksien latauksien ja yhteydenottojen määrän lisäämistä.

Kuinka konversio-optimointi toimii?

Konversio-optimoinnin prosessi alkaa ymmärtämällä mikä estää kävijöitä ostamasta ja tilaamasta: kehittämistyön pohjana käytetään dataa esimerkiksi verkkosivun analytiikasta, kävijäkyselyistä ja käytettävyystestauksesta.

Konversio-optimoinnin keinoja ovat esimerkiksi A/B- tai multivarianttitestaus, joiden kautta pyritään pieniä testejä tekemällä oppimaan ja kehittämään prosessia askel kerrallaan. Tulos tarjoaa konversio-optimointia palveluna.