CLV / CLTV

CLV tai CLTV (Customer Lifetime Value) eli asiakkaan elinkaariarvo tarkoittaa rahallista arvoa, joka on laskettu koko asiakkuuden keston ajalta. Siihen siis lasketaan kaikki asiakkaan tekemät ostot tai muu tuotto koko asiakassuhteen ajalta.

CLV voidaan laskea, jos tunnetaan asiakkaan ostotiheys, keskiostos ja asiakassuhteen arvioitu kesto. Sen tarkka laskeminen on haastavaa, koska asiakassuhteen keston arviointi on aina tulevaisuuteen ennustamista. CLV on melko harvinainen erityisesti nopearytmisessä digimarkkinoinnssa – käytetympiä mittareita ovat mm. ROAS ja ARPU.