Bounce Rate

Bounce rate, suomeksi välitön poistumisprosentti, on mittari Google Analyticsissä. Bounce rate kertoo prosentuaalisen osuuden käyttäjistä jotka saapuvat sivustollesi ja poistuvat ennen siirtymistä seuraavalle sivulle.

Bounce (välitön poistuminen) tarkoittaa yhden sivun istuntoa sivustolla. Teknisesti tarkoittaa istuntoa, joka tekee vain yhden pyynnön Google Analytics palvelimelle. Kävijä ei siirry toiselle sivulle tai tee jotain interaktiiviseksi luokiteltua toimenpidettä kuten esimerkiksi lomakkeen lähetys. Tämän perusteella voidaan laskea välitön poistumisprosentti: yhden sivun istunnot / kaikkien istunnot

Googlen virallinen määritelmä