Attribuutio

Attribuutio (engl. Attribution) tarkoittaa digimarkkinoinnissa mallinnustapaa, jossa eri markkinontikanavien merkityksellisyyttä arvotetaan ostoprosessin eri vaiheissa. Attribuutiolla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”mihin kanavaan panostaminen missäkin ostoprosessin vaiheessa on kannattavinta?” Yksiselitteistä, ainoaa oikeaa vastausta ei ole olemassa.

Eri attribuutio-malleja

Yleisin malli on ns. last-click, jossa kaiken kunnian konversiosta saa viimeinen tulokanava, mikä aiheuttaa paljon virheellisiä tulkintoja markkinointitoimenpiteiden arvioinnissa. Todellisuudessa jokainen konversiopäätös on monimutkainen ja -ulotteinen prosessi, jossa eri kanavilla on hyvinkin suuria merkityseroja eri kohderyhmien ja tavoitteiden mukaan.