ARPU

Mitä ARPU tarkoittaa?

ARPU (Average Revenue Per User) tarkoittaa yksittäisen asiakkaan (käyttäjän) keskimääräistä rahallista arvoa. ARPU onkin usein yksi käytetyimmistä yrityksen KPI-mittareista.

Kuinka ARPU lasketaan?

ARPU laskentakaava on hyvin yksinkertainen. Se saadaan jakamalla tulot asiakkaiden kokonaismäärällä kyseisenä ajanjaksona. Eli jos kuukaudessa 110 asiakasta tuo 5445 euroa tuloja, on ARPU 5445 / 110 = 49,5 €.

Asiakkuuden arvoa voidaan tarkastella käytännössä millä aikajaksolla tahansa, mutta useimmiten se tapahtuu joko kuukausi- tai vuositasolla. Raportoinnin yhteydessä onkin aina hyvä tuoda esiin, mitä ajanjaksoa arvo kuvaa.

ARPUa käytetään usein vertaillessa eri markkinointikampanjoiden tai -kanavien tehokkuutta ja julkaisijoilla eri sisältöjen tai medioiden kiinnostavuutta. Esimerkiksi yritys voi tunnistaa jonkin kanavan tuovan arvokkaita kävijöitä tai julkaisija voi vertailla, mikä sivusto tai sisältöaihe tuottaa eniten mainostuloja.