ABM

ABM eli Account Based Marketing tarkoittaa tarkkaan valituille, tietyille yrityksille tai kohderyhmille suunnattuna markkinointia. Yleisimmin sitä käytetään B2B-markkinoinnissa, kun potentiaalinen kohde on tiedossa.

ABM vaatii markkinoijalta kohderyhmien hyvää tuntemista. Sen ylivoimainen etu on räätälöinti, vastakohtana suuren yleisön massamarkkinoinnille. Nykyteknologia on mahdollistanut ABM:lle uusia, jopa henkilökohtaisia kohdistuskeinoja.