Digitaalisen markkinoinnin sanasto

Kokeile, tunnetko digitaalisen markkinoinnin termejä! Älä anna asiantuntijoiden jargonin hämätä, vaan tarkista sanastostamme, mistä on kyse.

A

ABM

ABM eli Account Based Marketing tarkoittaa tarkkaan valituille, tietyille yrityksille tai kohderyhmille suunnattuna markkinointia. Yleisimmin sitä käytetään B2B-markkinoinnissa, kun potentiaalinen kohde on tiedossa.

AMP

AMP (Accelerated Mobile Pages) on teknologia, jolla pyritään nopeuttamaan internetin mobiilikäyttöä luomalla sivuista riisutut, nopeasti latautuvat mobiiliversiot.

Ankkuriteksti

Ankkuriteksti (Anchor Text) tarkoittaa tekstiä, joka sisältyy klikattavaan hyperlinkkiin. Hakukoneoptimoinnissa ankkuriteksteillä on merkitystä ja Google hyödyntää niitä osana algoritmejään tunnistaessaan eri sivujen soveltuvuutta hakutuloksiin kyseisillä avainsanoilla.

AOV

AOV (Average Order Value) tarkoittaa keskimääräistä tilauksen arvoa, eli esimerkiksi keskiostos verkkokaupasta.

API

API (Application Programming Interface) on ohjelmointirajapinta, joka mahdollistaa yhden tai useamman sovelluksen keskustella ja vaihtaa dataa keskenään.

ARPU

ARPU eli Average Revenue Per User tarkoittaa yksittäisen asiakkaan (käyttäjän) keskimääräistä rahallista arvoa.

ATF

ATF eli "Above the fold" on näkymä mainospaikoille, jotka käyttäjä näkee verkkosivulle laskeutumisen jälkeen.

Attribuutio

Attribuutio (engl. Attribution) tarkoittaa digimarkkinoinnissa mallinnustapaa, jossa eri markkinontikanavien merkityksellisyyttä arvotetaan ostoprosessin eri vaiheissa.

B

B2B

B2B tulee ilmaisusta ”b to b” eli ”business to business”. B2B-markkinointi tarkoittaa siis toisille yrityksille suunnattua markkinointia.

B2C

B2C tulee ilmaisusta ”b to c” eli ”business to consumer”. B2C-markkinointi tarkoittaa siis kuluttajille suunnattua markkinointia.

Backlink

Backlink tarkoittaa hyperlinkkiä, joka ohjautuu omalle sivustollesi, joltain toiselta sivustolta.

Baidu

Baidu on kiinalainen teknologiayhtiö, joka ylläpitää kiinankielistä Baidu-hakukonetta. Baidu on toiminnoiltaan hyvin samankaltainen kuin Google.

Bing

Microsoft Bing on Microsoftin kehittämä ja omistama hakukone, joka on oletuksena Microsoft Officen ja Windowsin hakutoiminnoissa. Sen globaalin markkinaosuuden on arvioitu olevan noin 2,5% (vrt. Googlen n. 92%). Microsoft Bingin liiketoiminta perustuu hakusanamainontaan, aivan kuten Googlenkin.

BTF

BTF eli "Below the fold" on näkymä mainospaikoille, jotka näkyvät verkkosivulla käyttäjän skrollatessa alaspäin.

C

CAC

CAC (Customer Acquisition Cost) tarkoittaa hintaa, joka yhden asiakkuuden hankkiminen maksaa yritykselle.

Churn

Churn (eli churn rate) tarkoittaa lopettavien asiakkaiden osuutta. Eli käytännössä kuinka moni asiakas lopettaa asiakkuutensa tiettynä ajanjaksona verrattuna saman ajankohdan kokonaisasiakasmäärään.

CLV / CLTV

CLV tai CLTV (Customer Lifetime Value) tarkoittaa rahallista arvoa, joka on laskettu koko asiakkuuden ajanjaksolle.

CMS

CMS (Content Management System) tarkoittaa nimenmukaisesti sisällönhallintaan tarkoitettua ohjelmistoa, mutta siitä käytetään useammin termiä julkaisujärjestelmä. Tälläisiä ohjelmistoja ovat esimerkiksi WordPress, Drupal ja Magento.

Cookie

Eväste, keksi tai cookie on käyttäjän koneelle tallennettu pieni tiedosto. Selainohjelma tallentaa palveluntarjoajan pyynnöstä tiedon, jonka avulla palveluntarjoaja voi esimerkiksi tunnistaa, onko käyttäjä vieraillut sivustolla aiemmin. Tutustu tarkemmin evästeiden hallintaan.

CPA

CPA (Cost Per Acquisition) on hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa korvauksen toteutuneista teoista kuten tuotteen tai palvelun tilaus, yhteydenotto tai lomakkeen täyttö.

CPC

CPC, eli hinta per mainosklikkaus, on hinnoittelumalli, jota käytetään esimerkiksi hakukonemainonnassa ja muussa internetmainonnassa.

CPM / CPT

CPM (Cost Per Mille) on mainonnassa käytettävä termi, joka tarkoittaa hintaa per tuhat näyttöä. Termistä käytetään myös synonyymiä CPT (Cost Per Thousand).

CRM

CRM (Customer Relationship Management), tarkoittaa suoraan suomennettuna asiakkuudenhallintaa, mutta lähtökohtaisesti termillä tarkoitetaan asiakkuudenhallintaan käytettävää järjestelmää.

CRO

CRO eli Conversion Rate Optimization, tutummin konversio-optimointi, tarkoittaa sivun ja sivuston systemaattista kehittämistä niin, että mahdollisimman moni sivun kävijöistä toimii toivotusti.

CTA

CTA (Call to Action) tarkoittaa toimintakehoitusta, jolla ohjataan käyttäjää eteenpäin. Se voi olla esimerkiksi painike bannerissa tai tekstilinkki sivustolla.

CTR

CTR (Click Through Rate), eli suomeksi napsautussuhde tai klikkaussuhde, on tapa mitata verkkomainonnan toimivuutta. Napsautussuhde kertoo, kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut sitä.

D

D2C

D2C (Direct to Consumer) tarkoittaa toimintamallia, jossa brändi myy tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman välikäsiä, kuten jälleenmyyjien kivijalkamyymälöitä.

Disavow

Disavow on Googlen ilmainen työkalu, jolla sivuston omistajat voivat hallinnoida sivustonsa linkkiprofiilia Google Search Consolen kautta. Käytännössä toiminnolla voidaan ilmoittaa Googlelle sellaisista yksittäisistä domaineista, sisältösivuista tai esimerkiksi IP:osoitteista, joita ei haluta Googlen huomioivan arvioidessaan sivuston backlinkkien profiilia.

E

E-A-T

E-A-T (Expertise, Authoritativeness ja Trustworthiness eli asiantuntijuus, auktoriteetti ja luotettavuus) on yksi tärkeimpiä Googlen sisällön laadun ohjeistuksia.

Engagement Rate

Engagement Rate eli sitoutumisaste. Yleisimmin sosiaalisessa mediassa käytetty mittari, joka kertoo postaukseen reagoineiden ihmisten osuuden (kaikki postauksen nähneet / postaukseen reagoineet). Myös muussa datassa mahdollista määrittää (kaikki kävijät / sitoutuneet kävijät).

F

First party data

First party data (myös 1st party data) eli ensimmäisen osapuolen data tarkoittaa itse kerättyä omaa dataa, esimerkiksi verkkosivuston kävijäseurannasta tai yrityksen CRM-järjestelmästä.

Frequency

Frequency eli näyttötiheys tai toisto kuvaa kuinka monta kertaa yksittäinen käyttäjä näkee mainoksen. Frequency lasketaan jakamalla näyttökerrat tavoittavuudella (impressiot / reach).

G

GA

GA (Google Analytics), on Googlen luoma ilmainen työkalu verkkosivujen kävijäseurantaan. Google Analyticsiä käytetään web-analytiikan lisäksi applikaatio seurannassa mm. iOS ja Android alustoissa.

Geotargetointi

Geotargetointi tarkoittaa maantieteellistä kohdentamista. Esimerkiksi mainonnassa voidaan kohdistaa mainontaa esimerkiksi vain tiettyyn maahan tai vaikka pienemmälle alueelle, kuten pääkaupunkiseudulle.

Google Discover

Google Discover on Googlen kehittämä sisältö-feed, jossa se tarjoilee kullekin käyttäjälle personoitua sisältöä inspiraatioksi ja viihdykkeeksi.

Google My Business

Google My Business (GMB lyhennettynä) on Googlen palvelu, jossa pystyt vaikuttamaan oman toimintasi näkyvyyteen Googlen hakutulosten yhteydessä. 

Google News

Google News on Googlen kehittämä uutispalvelu, johon se kerää uutislinkkejä eri medioista ja julkaisijoilta.

Google Search Console

Google Search Console, aikaisemmin Google Webmaster Tool, on työkalu joka auttaa verkkosivuston ylläpitäjiä tarkastamaan sivuston indeksoinnin sekä optimoinnin tilan.

Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM lyhennettynä) on sovellus, jonka avulla voit itse hallinnoida verkkosivustosi “tägejä” eli niitä koodinpätkiä, joita sivuston koodiin tulee lisätä esimerkiksi web-analytiikkaa varten.

H

Hashtag

Hashtag eli aihetunniste tarkoittaa risuaidalla (#) merkittyä sanaa, joka yhdistää saman aiheen eri keskustelut tai julkaisut kokonaisuudeksi. Yleisintä hashtagien käyttö on sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa ja Twitterissä, joissa aihetunnistetta klikkaamalla näkee kaikki muut saman aiheen julkaisut.

Heatmap

Heatmap eli kuumakartta on työkalu analytiikan visualisointiin. Yleensä sillä tutkitaan jonkin sivun tai sen  osien käyttöä, esimerkiksi eri elementtien klikkausmääriä väriskaalalla kuumasta kylmään.

I

Impressio

Impressio eli näyttökerta tai mainosnäyttö kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on yhteensä näytetty. Impressiota käytetään myös SEO:n puolella kuvaamaan, kuinka monta kertaa sivustoa on näytetty hakutuloksissa.

Influencer

Influencer eli influensseri eli vaikuttaja voi olla kuka tahansa henkilö, jonka mielipiteellä on vaikutusta. Yleisimmillään influencer on joku julkisuuden henkilö, jonka teoista otetaan vaikutteita – esimerkiksi somejulkkiksen antama tuotesuositus saa hänen yleisönsä ostamaan kyseistä tuotetta.

Instream video

Videosisältöjen yhteydessä olevat videomainospaikat, esim suoratoistopalvelussa.

K

Kontekstuaalinen kohdentaminen

Kontekstuaalinen kohdentaminen tarkoittaa mainonnan kohdentamista sisällön aiheen perusteella eli esim. artikkeleihin tai sivustoihin, jotka liittyvät tiettyyn aihealueeseen.

Konversio

Konversio tarkoittaa ennalta määritettyä mitattavaa toimenpidettä, jonka kävijän halutaan suorittavan sivustolla. Yleisimpiä ovat esimerkiksi verkkokauppaostos, yhteydenotto ja materiaalilataus.

KPI

KPI (Key performance indicator) tarkoittaa valittua mittaria, jolla mitataan tärkeän asian / tavoitteen edistymistä.

L

Last-click

Last-clickillä eli viimeisellä klikillä tarkoitetaan mittaustapaa, jossa viimeinen markkinointikanava saa konversiosta kaiken kunnian

M

Mid-roll

Mid-roll tarkoittaa mainospaikkaa videosisällön keskellä. Katso myös Pre-roll ja Post-roll.

O

Outreach

Outreach -termillä tarkoitetaan prosessia, jossa sivustoa edustava taho lähestyy toisen sivuston edustajaa (usein sähköpostitse), tavoitteenaan saada backlink kyseiseltä sivustolta.

Outstream video

Videomainospaikat, jotka ovat muualla kuin videosisältöjen yhteydessä, esim. verkkoartikkelissa.

P

PAAS

PAAS (Platform as a Service) tarkoittaa ulkoistettua palvelualustaa, eli käytännössä pilvipalvelua, jossa toimittaja tarjoaa tarvittavat työkalut ylläpidettynä asiakkaan käyttöön.

Post-roll

Post-roll tarkoittaa mainospaikkaa videosisällön jälkeen. Katso myös Pre-roll ja Mid-roll.

PPC

PPC (Pay Per Click)

Pre-roll

Pre-roll tarkoittaa mainospaikkaa, joka näytetään ennen videosisältöä. Katso myös Mid-roll ja Post-roll.

R

Reach

Reach eli tavoittavuus kertoo mainoksen nähneiden käyttäjien tai päätelaitteiden määrän. Yksi käyttäjä voi nähdä mainoksen useaan kertaan, jolloin puhutaan impressioista eli näyttökerroista. Reach kuvaa myös asiakaspolun ensimmäistä vaihetta, ks. REAN.

REAN

REAN on asiakaspolun mallintamiseen tarkoitettu malli, joka tulee sanoista Reach, Engage, Activate ja Nurture. Katso blogikirjoituksemme: Digitaalinen asiakaspolku.

ROAS

ROAS (Return on Ad Spend) kuvaa mainonnan tuottosuhdetta, eli paljonko yksi mainontaan sijoitettu euro on tuonut takaisin euroja myynnin osalta.

Robots.txt

Robots.txt on tiedosto, jolla ohjeistetaan hakukoneille ja muille boteille mitä sivuston sisältöjä ne saa tai ei saa tutkia ja indeksoida. Yleensä tällä pyritään estämään arkaluonteisten (kuten organisaation sisäiset intrasivut) sivujen päätyminen hakukonetuloksiin.

ROI

ROI (Return on Investment) tarkoittaa tuottoprosenttia sijoitetulle pääomalle.

RTB

RTB eli real time bidding, mainosinventaarin ostaminen esim. ohjelmallisesti ostaen. Yksi ohjelmallista ostamista kuvaavista termeistä.

S

SAAS

SaaS (Software as a Service) tarkoittaa palvelumallia, jossa ohjelmistotuotetta myydään kiinteän kertahinnan sijasta kuukausi- tai vuosimaksulla, joka pitää sisällään usein myös kaikki päivitykset ja ylläpitoon liittyvät kulut.

Schema

Schema (Schema markup) on teknologia, jolla verkkosivun tietoja jäsennellään ja merkitään niin, että hakukoneet voivat näyttää näitä tietoja suoraan hakutuloksissa. Yleisimpiä merkattavia tietoja ovat esimerkiksi tuotteen hinta ja saatavuustieto, reseptien valmistusaika ja arvostelut. Kaikki merkintätavat löytyvät schema.org-sivustolta.

SEA

SEA (Search Engine Advertising) tarkoittaa lähtökohtaisesti maksettua hakukonemarkkinointia, josta käytetään myös usein termiä Paid Search.

Second party data

Second party data (myös 2nd party data) eli toisen osapuolen data tarkoittaa toisten yritysten omistamaa dataa. Yleisimmin jonkun median tai kumppanin dataa, jota voidaan käyttää markkinoinnissa.

SEM

SEM (Search Engine Marketing) tarkoittaa hakukonemarkkinointia. Tämän termin alle mahtuvat sekä orgaaninen hakukoneliikenne ja -optimointi (SEO) sekä maksullinen hakukonemainonta (SEA).

SEO

SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi, tarkoittaa toimenpiteitä, joilla tavoitellaan parempaa näkyvyyttä ja kävijäliikennettä hakukoneiden kautta.

SERP

SERP (Search Engine Results Page) tarkoittaa hakukoneen sivunäkymää tuloksista, kun joku esimerkiksi etsii Googlesta tietoa jollain avainsanalla.

Sitemap

Sitemap (eli sitemap.xml) on tiedosto, jossa listataan sivuston merkityksellisten sisältöjen osoitteet, jotta hakukoneet voivat löytää ne helposti. Sitemap.xml ei ole sama asia kuin sivustolle mahdollisesti tehty linkkikartta esim. footerissa tai navigaatiossa! Tiedosto kannattaa ilmoittaa Googlelle indeksoinnin nopeuttamiseksi.

T

Third party data

Third party data (myös 3rd party data) eli kolmannen osapuolen data on monesta eri ulkopuolisesta lähteestä kerättyä dataa, jota myyjä ei alunperin omista. Dataa kerätään valtavia määriä, jota sitten jalostetaan esim. demografian tai kiinnostuksen kohteen mukaan ja myydään eteenpäin. Yleisimmillään ohjelmallisessa ostamisessa.

U

UGC

UGC (User Generated Content) tarkoittaa käyttäjien luomaan sisältöä.

UI

UI (User Interface) eli käyttöliittymä tarkoittaa käyttöpäätettä, jonka käyttäjä näkee ja jonka kanssa käyttäjä vuorovaikuttaa palveluun. Esimerkiksi verkkosivun käyttöliittymä sisältää kaikki määritelmät, miltä sivu näyttää ja miten se toimii, kuten värit, fontit ja toiminnot. Katso myös kohta UX.

URL

URL (Uniform Resource Locator) tarkoittaa yksittäisen verkkosivunäkymän osoitetta Internetissä. Esimerkiksi tämän sivun URL on https://www.tulos.fi/sanasto.

UX

UX (User Experience) eli käyttökokemus tarkoittaa palvelun tai verkkosivun käyttämisestä syntynyttä kokemusta. Tyypillisiä tarkastelukohtia ovat muun muassa: helppokäyttöisyys, selkeys, nopeus ja konversion helppous. UX-suunnittelun tavoitteena on tehdä palveluista tai sivuista mahdollisimman miellyttäviä käyttää. Katso myös kohta UI, joka on osa käyttökokemusta.

W

Win rate

Win rate kuvaa ohjelmallisen ostamisen voitettuja mainosnäyttöjä suhteessa kaikkiin bidattuihin näyttöihin.

Y

Yandex

Yandex on venäläinen teknologiayritys, joka ylläpitää maailman suosituinta venäjänkielistä hakukonetta Yandex Searchia.

YMYL

YMYL (Your Money Your Life) tarkoittaa Googlen kategorisointia sivustoista, jotka käsittelevät ihmisen talouteen tai terveyteen vaikuttavia aiheita. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset rahoitukset, terveys, hyvinvointi ja vakuutukset – eli siis aiheet, joissa väärä tieto (sekä mis- että disinformaatio) voi olla lukijalle jopa hengenvaarallista. Näitä sivuja Google tarkastelee kaikkein kriittisimmin EAT:n avulla.