Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelun on oltava sellainen, että kuka tahansa voi käyttää sitä ja ymmärtää sen sisällön. Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat

  1. Havaittavuus: tiedot verkkopalveluissa ja käyttöliittymän osat esitetään niin, että käyttäjät voivat havaita ne.
  2. Hallittavuus: käyttäjän on pystyttävä hallitsemaan verkkopalvelun käyttöliittymän osat ja navigointi.
  3. Ymmärrettävyys: verkkopalvelun tietojen ja käyttöliittymän on oltava sellaisia, että käyttäjä pystyy käsittämään ne.
  4. Toimintavarmuus: Sisällön on oltava niin toimintavarmaa, että erilaiset asiakassovellukset (lukuselaimet ja muut avaustavat teknologiat) voivat tulkita sisältöä luotettavasti.

Lue lisää saavutettavuudesta blogistamme:

Saavutettavuudesta muualla verkossa: