Rapal

Rapalin tuottamat työympäristöselvitykset ja -analyysit tarjoavat ajantasaista tietoa päätösten tueksi kaikkialla, missä tiloja halutaan hyödyntää taloudellisesti, käytännöllisesti ja kestävästi. Yhtiön osaamiselle riittää kysyntää, sillä digitalisaatio, vapautunut työskentelykulttuuri, uudet työnteon tavat sekä monitilatoimistot ovat megatrendejä niin Suomessa kuin ulkomailla.

– Strategiamme nojaa vahvaan kansainvälistymiseen, josta merkittävä osoitus on Yhdysvalloissa toimiva tytäryhtiömme Optimaze, Inc., kertoo Rapalin liiketoimintajohtaja Maija Patjas.

Vaikuttaakseen kansainvälisesti, Rapal tarvitsi markkinointiin luotettavan ja osaavan kumppanin.

– Kun lähdetään Suomesta maailmalle, digitaaliset kohtaamiset nousevat yhä tärkeämpään asemaan. Tavoitteen saavuttamiseksi valitsimme kumppaniksi Tuloksen. He vakuuttivat meidät sekä avoimuudella että asiantuntemuksella. Tyrkyttämisen sijaan meitä kuunneltiin ensitapaamisesta lähtien. Meille ei yritetty väkisin myydä mitään, vaan tarjottiin tarpeitamme parhaiten vastaava kokonaisuus, jatkaa Rapalin markkinointipäällikkö Aleksiina Turunen.

Vaikuttavaa osaamista

Aluksi Rapalille määriteltiin ostajapersoonat perustuen kerättyyn asiakastietoon sekä Tuloksen tekemiin haastatteluihin. Näin selvitettiin, millaisia ostajat ovat, mistä heidät tavoittaa sekä kuinka heihin voidaan vaikuttaa. Samalla Tulos teki avainsana-analyysin, joka kertoo, millaisilla termeillä vastaavaa palvelua etsitään hakukoneissa, ja kuinka Rapal sijoittui hakutuloksissa. Toisessa vaiheessa yhdelle persoonista tehtiin asiakaspolun mallinnus, josta selviää, millaisissa kanavissa asiakas liikkuu, millainen on hänen ostokäyttäytymisensä sekä mitkä ovat hänen tunteensa ja tavoitteensa. Seuraavaksi Rapalin valitsemaan HubSpot-järjestelmään suunniteltiin niin sanottu sisältö-flow, joka ohjaa markkinoinnin automaation avulla asiakkaan juuri häntä kiinnostavan tiedon pariin säännöllisin väliajoin, sekä herättää kiinnostuksen tapaamisen sopimiseksi.

– Aiemmin olimme myyneet lähinnä loppuasiakkaille. Nyt strateginen tavoitteemme oli jälleenmyyjäverkoston rakentaminen, joten kohderyhmä oli uusi. Tuloksen avulla hahmotimme nopeasti kokonaisuuden, ja oivalsimme niin vahvuutemme kuin heikkoutemme, Maija jatkaa.

Vaikka projekti oli monella tapaa kiireinen, Rapalilla ollaan tuloksiin tyytyväisiä.

– Tuloksen kanssa on varma olo työskennellä. Heidän osaamisensa ja rehellisyytensä lisäävät myös omaa itsevarmuuttamme. Samalla opimme ymmärtämään sekä uuden kohderyhmän ostokäyttäytymistä että rakentamaan toimivia mittareita myynnin ja markkinoinnin yhteistyölle, Aleksiina toteaa.

Tekemistä riittää jatkossakin, sillä kiinteistöalalla digitalisaation hyödyntäminen on vasta alkutaipaleella.

– Olemme investoineet merkittävästi tutkimukseen. Rohkaisen paremmasta tilankäytöstä kiinnostuneita tutustumaan työympäristötutkimukseemme, jonka yhteenvedon löytää sivustoltamme ilmaiseksi. Tulosta suosittelemme kumppaniksi kaikille, jotka haluavat sekä tavoittaa asiakkaansa että oppia ymmärtämään heitä entistäkin paremmin, Maija ja Aleksiina toteavat. Tästä on hyvä jatkaa!

Rapal Oy

  • Rakennetun ympäristön talouden ja ympäristövaikutusten asiantuntijayritys
  • Perustettu vuonna 1991
  • Henkilöstön omistama
  • Liikevaihto 2016 noin 7,6 M€
  • Työntekijöitä noin 70
  • Pääkonttori Espoossa
  • Tytäryhtiö Optimaze, Inc. Yhdysvalloissa
  • Lue lisää: www.rapal.com/fi
  • Tutustu työympäristötutkimukseen: https://www.rapal.com/fi/toimiva-tyoymparisto-tutkimus

Lisätietoja:

Maija Patjas
Liiketoimintajohtaja, Rapal Oy
+358 440 312 256
maija.patjas@rapal.com
www.rapal.com/fi

Asiakashyödyt:

– Vaikuttaminen kohderyhmään kansainvälisillä markkinoilla
– Asiakasymmärryksen ja -tyytyväisyyden lisääminen
– Tiedolla johtamisen kehittäminen
– Toimivat mittarit myynnin ja markkinoinnin yhteistyölle
– Myynnin tehostaminen, ajan ja rahan säästö