Pieni haastaa suuret

Energia-ala kehittyy vauhdilla ja sen markkinat monipuolistuvat. Samaan aikaan sähkön ostamisessa painottuvat hinnan ohella ilmastokysymykset ja kestävät valinnat. Edullisten ja vastuullisten sähkösopimusten lisäksi Lumme Energia tarjoaakin ratkaisuja aurinkosähkön hyödyntämiseen sekä sähköauton lataukseen.

Nuoren kasvuyrityksen on pystyttävä taklaamaan näkyvyyteensä voimakkaasti investoivat suuret yhtiöt. Siksi Lumme Energia tarvitsi kumppanin, joka osaa tehdä oikeita siirtoja kohti valtakunnan valloitusta.

– Uuden brändin tuominen toimialalle, jossa on kova kilpailu, oli haasteellista. Etsimme pitkäaikaista kumppania, joka pystyy tekemään tuloksia niin brändimainonnan kuin tuotemyynnin osalta, kertoo Lumme Energian digitaalisen markkinoinnin analyytikko Hannele Nevalainen.

Tuloksen rooli

Merkittävä etappi oli 2018–2019 tehty sivustouudistus, jossa vaihtuivat niin julkaisujärjestelmä, design kuin sisällöt. Näkyvyyden kasvattamiselle saatiin parhaat lähtökohdat, sillä Tulos oli mukana sivuston toteutuksesta alkaen. Näin vältyttiin muutosten tekemiseltä jälkikäteen, mikä on työläämpää ja toisinaan mahdotonta.

Hakukonenäkyvyyden asiantuntijana Tulos varmistaa, että potentiaaliset asiakkaat saapuvat Lumme Energian sivustolle ja löytävät etsimänsä. Näin tapahtuu, kun hakuja tekeviä ihmisiä palvellaan hyvin, sisällöt on luotu käyttäjähakuja vastaaviksi ja niiden käytettävyys huomioitu. Nykypäivänä orgaaniseen näkyvyyteen vaikuttaa paljon myös se, mitä kävijät sivustolla tekevät. Tuloksen jatkuva hakukonenäkyvyyden kehittäminen kattaa teknisesti toimivien ratkaisujen sekä sisältöaihioiden suunnittelun ja ylläpidon. Lisäksi Tulos reagoi teknisiin SEO-ongelmiin nopealla reagtiokyvyllä omien automaatiotyökalujen avulla.

Verkkosivuston uudistuksen jälkeen Lumme Energia nousi hakutuloksissa korkealle usealla tärkeällä avainsanalla ja sen orgaaninen liikenne kasvoi 25 %. Oli aika laajentaa yhteistyötä jatkuvaan hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin.

Markkinaosuuksia tunnettuudella ja asiakaskokemuksella

Onnistumiset syntyvät systemaattisesta tekemisestä. Hakusanamainonnan palvelu Lumme Energialle kattaa kuukausittaiset mainokset, avainsanojen testaukset, tarjousten optimoinnin, budjettien ja tulosten seurannan sekä edellä mainittujen kehittämisen. Vertailemalla eri vaihtoehtoja keskenään, löydetään ne keinot, joilla kiinnostuneisiin ostajiin voidaan parhaiten vaikuttaa. Kuukausittaisen yhteenvedon ohella Lumme Energian ulottuvilla ovat reaaliaikaiset tilastot, mikä tekee yhteistyöstä läpinäkyvää.

Potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi on ymmärrettävä, kuinka asiakaspolku näyttäytyy hakukoneen silmin. Matkan varrella hakutermit tarkentuvat, ja kuhunkin vaiheeseen on osattava tarjota hakua parhaiten vastaavat sisällöt. Lumme Energian kampanjoihin Tulos osallistuu tekemällä ohjelmallista ostamista, eli varaamalla vaikuttavia ja halutun kohderyhmän tavoittavia mainospaikkoja.

Lisäksi yhteistyö kattaa Lumme Energian sisällöntuottajien sparrausta ja koulutusta heidän kyvykkyyksiensä vahvistamiseksi muun muassa hakukonemarkkinoinnissa sekä ohjelmallisessa ostamisessa. Seuraava askel on strategisen ajattelun tuominen mukaan jatkuvaan digimarkkinoinnin tekemiseen yhä vahvemmin.

Sivuston liikenteen kasvu

25 %

Asiakasmäärän kasvu vuodessa

18 %

Kumppanuuden kesto

+3 vuotta

Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä yhdessä. Kumppanuudessa parasta on ollut tekemisen läpinäkyvyys sekä todella aktiivinen vuorovaikutus. Näin olemme päässeet ketterään toimintatapaan, joka mahdollistaa muun muassa nopean testauksen.

Johanna Viskari, asiakaskokemusjohtaja

Kumppanuussuhteessa tärkeintä on aktiivinen vuorovaikutus, mikä mahdollistaa ketterän kehittämisen ja yhä paremmat tulokset. Testaamme nopeasti ja järjestelmällisesti, mikä toimii ja mikä ei. Siksi Lumme Energia menestyy niin hyvin.

Tommi Karvinen, Head of SEO & CRO