Case Wolford

Wolford on tehnyt yhteistyötä Tulos Helsingin kanssa jo vuodesta 2013. Vuonna 2015 Wolford päätti nostaa Pohjoismaiden verkkokauppojen myynnin uudelle tasolle ja vahvistaa markkina-asemaansa. Yhteistyötä asiakkaan ja Tuloksen välillä uudistettiin niin, että Tulos Helsinki sai kokonaisvastuun verkkokauppojen kehittämisestä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudenlainen työskentely aloitettiin kesäkuussa 2015, jolloin pidimme yhteisen kick-off-päivän, jossa asiakas kertoi liiketaloudellisista tavoitteistaan, uudistuneesta brändistään ja markkinoinnin painopisteistään. Kovat myyntitavoitteet määriteltiin yhdessä: Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa lähdettiin tavoittelemaan vahvaa myynnin kasvua.

Tulos Helsingin asiantuntijatiimin voimin suunniteltiin kasvustrategia ja laadittiin tarkka kolmen kuukauden operatiivinen suunnitelma, jolla tavoitteisiin päästäisiin. Tuloksen asiantuntijoille annettiin täysin vapaat kädet kehittää verkkokauppoja tuloksien saavuttamiseksi.

Perusasioista asiakaskokemuksen jatkuvaan kehittämiseen

“Ensin teimme avainsanatutkimuksen kaikilla kolmella kielellä. Avainsanatutkimusta käytetään sisältöjen lokalisoinnissa. Tällä tavoin varmistamme, että potentiaaliset asiakkaat löytävät Wolfordin tuotteet myös orgaanisten hakutulosten joukosta. Toteutimme kokonaisvaltaisen sisältösuunnitelman sivustolle: kehitimme verkkokauppojen sisältöä kiinnostavammaksi ja uudistimme kieliasua. Tämän jälkeen selkeytimme sivuston navigaation ja tuoteryhmät. Seuraavaksi otimme käyttöön Facebook-mainonnan ja -uudelleenmarkkinoinnin (remarketing). Näiden toimenpiteiden jälkeen myynti saatiin nousemaan erittäin merkittävästi. Tässä vaiheessa tulokset puhuivat puolestaan ja asiakas halusi meidät Pohjoimaisten verkkokauppojensa yhteistyökumppanikseen”, kertoo Tuloksen Pia Maria Halttunen.

Kolmen kuukauden jälkeen päätimme lisäksi tehdä asiakasymmärrystutkimuksen (Customer Journey), joka paljasti paljon oston esteitä ja pullonkauloja. Yhteistyömme on jatkunut samalla mallilla: Tulos kehittää verkkokauppoja edelleen ja toteuttaa digitaalista markkinointia pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti perustaen ratkaisunsa ja toimenpiteensä dataan.

Asiakasymmärrys tekemisen kulmakivenä

Verkkokaupan onnistunut kehittäminen perustuu jatkuvaan testaamiseen, mittaamiseen ja palautteen saamiseen. Asiakasymmärrystutkimuksen tuloksena otimme käyttöön chat-toiminnon, joka palvelee asiakkaita verkossa, lisää meidän ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista ja parantaa konversiota. Näin saimme jatkuvasti yksityiskohtaista ja arvokasta palautetta suoraan asiakkailta reaaliajassa ja pystyimme tämän pohjalta kehittämään verkkokaupan luomaa asiakaskokemusta.

Kovaa myynnin kasvua

Uudenlaisen yhteistyön tuloksena verkkokauppojen myynti on kasvanut tavoitteiden mukaisesti ja markkina-asema vahvistunut.

Onnistuimme ylittämään alunperinkin kovat kasvutavoitteet joka maassa.

Case Wolford on menestystarina onnistuneesta yhteistyöstä, jossa vallitsee molemminpuolinen syvä luottamus asiakkaan ja asiantuntijoiden välillä. Tuloksen tiimin innostus, sitoutuminen ja motivaatio tulosten saavuttamiseksi huokui kaikessa tekemisessä. Mittaamisen ja testaamisen tuloksena asiakkaille syntyi parempi ostokokemus, jossa asiakas oli suorassa vuorovaikutuksessa brändin kanssa. Lisäksi tuloksellinen markkinointi vahvisti brändin tunnettuutta ja asemaa pohjoismaisilla markkinoilla. Tuloksen ja Wolfordin hedelmällinen yhteistyö jatkuu kovien tavoitteiden ja tulosten merkeissä.