Case Weecos

Tuloksen avulla asiakasymmärryksemme kirkastui selvästi, mikä auttaa meitä fokusoimaan paremmin liiketoimintaamme

Hanna Lusila, Weecosin toimitusjohtaja

Lähtötilanne

Weecos on vuonna 2013 perustettu verkossa toimiva vastuullinen kauppapaikka, joka kerää yhteen asiakkaat ja vastuullisesti toimivat yritykset. Sivusto on koti yli 100 suomalaiselle design-merkille.

Kovan kasvun myötä haluttiin ymmärtää, miten liiketoiminnalle tärkeimmät asiakkaat käyttäytyvät ja miten tehostaa heidän asiakaskokemustaan viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Mitä tehtiin

Weecosille mallinnettiin ostajapersoonat ja tärkeimmän asiakkaan asiakaspolku.

Ensin tehtiin hypoteesi asiakkaista, mikä validoitiin keräämällä dataa. Ostajapersoonat luotiin datavetoisesti yhteisessä workshopissa, johon osallistui koko tiimi sekä hallituksen jäseniä. Tämä auttaa luomaan yhteisen kielen asiakkaista läpi yrityksen.

Sen jälkeen mallinnettiin tärkeimmän asiakasryhmän ostopolku, mistä syntyi ymmärrystä siitä, miten kyseistä asiakasryhmää tulisi palvella ja miten heille viestiä.

Tulokset

Prosessin aikana kristallisoitui se, että brändin kannalta tärkein asiakasryhmä ei ole keskeisin Weecosin liiketoiminnan kannalta.

Sen sijaan valittua asiakasryhmää Weecos osaa nyt palvella paremmin ja tavoittaa viestinnän ja markkinoinnin keinoin tehokkaammin.

Lue kuinka Weecos lisäsi asiakasymmärrystään ostajapersoonien avulla.