RankBrain

RankBrain on Googlen koneoppimisen teknologia. Sen sanotaan olevan kolmanneksi tärkein tekijä siinä, miten Google järjestää verkkosivustot hakutuloksiin. Kaksi tärkeämpää ovat linkit ja laadukas sisältö. Tietoa rank brainista alkoi tihkua lokakuun 2015 lopulla, mutta asia tuli laajempaan tietoisuuteen kesällä 2016.

Hyvin yksinkertaistetulla tavalla selitettynä RankBrain seuraa, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa hakutulosten kanssa, ja järjestää tuloksia sen perusteella uudelleen. RankBrainiin voidaan ajatella kiteytyvän se, kuinka moni käyttäjistä klikkaa tiettyä tulosta (click-through-rate), ja kuinka pitkään klikatulla sivustolla vietetään ennen takaisin hakutuloksiin palaamista (dwell time).

Hakukoneoptimoinnille tämä merkitsee sitä, että hakutulosten klikkiprosentteja on pyrittävä kasvattamaan tehokkailla titleillä, metakuvauksilla ja rich snippetien käytöllä sekä sitä, että sivuston käyttökokemuksen on oltava todella laadukas.

Lue lisää: