Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on viime vuosien aikana noussut suosituksi digimainonnan muodoksi, kun halutaan vaikuttaa tietyn kohderyhmän asenteisiin, mielipiteisiin tai ostokäyttäytymiseen. Vaikuttajien, kuten bloggaajien, someaktiivien, tubettajien, urheilijoiden tai e-urheilijoiden, käyttäminen mahdollistaa brändin viestin viemisen kohderyhmälle heitä kiinnostavan tarinan muodossa.

Varaa aika keskusteluun!

Mitä vaikuttajamarkkinointi on?

Vaikuttajamarkkinointi on mainonnan keino, jossa brändin viestin välittää brändin sijaan henkilö tai taho, jonka hänen oma yleisö kokee luotettavaksi tiedon lähteeksi. Vaikuttaja perinteisesti mielletään luonnolliseksi henkilöksi, vaikka vaikuttaja voi olla esimerkiksi Facebook-ryhmä, brändi tai yhteisö, jolla on vaikutusvaltaa yleisöönsä. Vaikuttajamarkkinoinnissa parhaat tulokset saadaan pitkäjänteisellä tekemisellä, jossa peilataan aina menneen tekemisen tuloksiin ja hyödynnetään oppeja ja dataa uuden tekemisen suunnitteluun.

Miten Tulos toteuttaa vaikuttajamarkkinointia?

Vaikuttajamarkkinointi tulee nivoa kiinteäksi osaksi digimarkkinoinnin kokonaissuunnitelmaa. Tuloksen asiakkaiden digimarkkinoinnin strategioiden mallintamiseen käytetään funnelimallia, jossa asiakasta kuljetetaan läpi koko ostopolun monikanavaisesti ja tavoitteellisesti. Vaikka perinteisesti funnelia kuvataan ostopolkuna, toiminta voi tarkoittaa ostamisen, rekisteröitymisen tai muun konkreettisen toiminnan lisäksi myös esimerkiksi mielipiteen muutosta, johon vaikuttajatekemisellä joskus pyritään. 

Kuten kaiken digimarkkinoinnin, myös vaikuttajamarkkinoinnin tulee olla datalähtöistä ja mitattavaa, ja vaikuttajamarkkinoinnin dataa voidaan hyödyntää muissakin markkinoinnin toimenpiteissä. Jos vaikuttajaa käytetään esimerkiksi ohjaamaan liikennettä verkkosivulle, on näille yleisöille myöhemmin mahdollista kohdentaa muutakin digimainontaa. Toisto on avain kaikessa markkinoinnissa, joten kaikki hyöty vaikuttajien tekemisestä kannattaa ottaa irti. Vaikuttajamarkkinoinnin sisältöjen hyödyntämistä ei tarvitse jättää vain vaikuttajan omiin kanaviin, vaan sisältöjä voi jalkauttaa laajasti omiin kanaviin.

Vaikuttajamarkkinointi käytännössä

Käytännön tasolla tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin toteuttaminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen: tavoitteiden asetantaan, suunnitteluun, toteutukseen sekä tuloksiin ja oppeihin.

Tavoitteet:
Liiketoiminnan tavoitteista johdetut vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet
KPI:n määrittely
Kohderyhmän määrittely

Suunnittelu:
Vaikuttajien valinta tavoitteiden ja kohderyhmän pohjalta
Datan hyödyntäminen vaikuttajavalinnoissa
Vaikuttajat osaksi suunnitteluprosessia

Toteutus:
Vaikuttajien sopimusneuvottelut ja briiffaus
Sisältöjen hyväksyminen / hyväksyttäminen
Sisällöt yrityksen omaan käyttöön

Tulokset ja opit:
Raportointi määrättyihin KPI:hin verraten
Opit ja datan jatkohyödyntäminen

Tapamme toimia

Synergiaetu

Asiantuntijamme yhdistävät vaikuttajamarkkinoinnin osaksi kokonaisvaltaista digimarkkinoinnin strategiaa.

Vaikuttajamarkkinointikentän tuntemus

Seuraamme herkeämättä jatkuvasti kehittyvää vaikuttaja-alaa, jotta tiedämme, mistä puhutaan.

Datalähtöisyys

Data on kaiken keskiössä läpi koko prosessin – aina vaikuttajien valinnasta tulosten analysointiin saakka.

Joustavuus

Joustava yhteistyömallimme takaa ketterän tavan toimia.

Asiantuntijaltamme

Vaikuttajan ja brändin yhteensopivuus on ensisijaisen tärkeää. Paras match löydetään, kun täysin tunnepohjaisen päätöksenteon sijasta vaikuttajavalinnoissa luotetaan dataan.

Sanna Pänkäläinen, Senior Social Media Consultant

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio

Tiimimme

Sanna Pänkäläinen

Senior Social Media Consultant

Kaisa Aarnio

Head of Social Media

Janni Backman

Social Media Consultant