Asiakaskokemusstrategiat

Lunastetaan liiketoiminnan tavoitteet asiakkaan äänellä! Vastaamme yrityksesi strategisiin tavoitteisiin: tunnistamme kohderyhmät ja toteutuneen asiakaskokemuksen, asetamme tavoitteet asiakkaan polulla, priorisoimme kilpailutekijät, ohjaamme tavoitteet maaliin ja mittaamme onnistumista.

Varaa maksuton lietsontasessio

Pää pois pilvistä ja kädet saveen

Meillä Tuloksella strategiakonsultointi ei ole nelikenttien täyttämistä, vaan käytännönläheisten tavoitteiden muotoilua ja toteuttamista kädet savessa, yhdessä yrityksesi ja asiakkaidesi kanssa. Tutkimus on tärkeä osa työskentelyämme. Jos väitämme jotain, se perustuu tutkittuun tietoon, ei bullshit-bingoon.

Keskitymme strategiakonsultoinnissa liiketoiminnan strategisten tavoitteiden lunastamiseen muun muassa seuraavien vaiheiden kautta:

 • Asiakaskohderyhmien tunnistaminen
 • Asiakaskokemusstrategian muotoilu
 • Kilpailutekijöiden tunnistaminen
 • Digistrategian mallintaminen
 • Datastrategian määrittely
 • Hanke- ja muutosjohtaminen

Työskennellessämme kanssasi otamme yrityksessäsi myös käyttöön asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittämisen työkalupakin, joka koostuu parhaimmista käytännöistä ja työkaluista kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi. Näitä työkaluja ovat muun muassa:

 • Asiakaskohderyhmät ja -persoonat
 • Asiakaspolut
 • Kehityskartta
 • Maturiteettimallit
 • Mittaamisen työkalut
 • Kyvykkyysmallit
 • Muutosohjelma

Asiakaskokemuksen merkitys viivan alla

Asiakaskokemuksella kilpaillaan ja erottaudutaan. Silti 60 prosenttia yrityksistä ei onnistu vastaamaan liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin käytännössä.

Asiakaskeskeisten yritysten asiakkaiden elinkaariarvo on 1,6 kertaa suurempi ja myynti 1,4 kertaa korkeampi verrattuna muihin yrityksiin. Asiakaskokemuksen merkitys onkin ohittanut itse tuotteen ja hinnan. Jo nyt keskimäärin 86 prosenttia asiakkaistasi haluaa maksaa yrityksellesi enemmän hyvien kokemusten tuottamasta fiiliksestä.

Asiakaskokemuksessa kilpaillaan monella eri tekijällä – asiakaskohderyhmien odotuksiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuen. Asiakaskokemuksen taloudellisten hyötyjen lunastamisessa tärkeintä onkin tunnistaa, mistä käytännön tekijöistä eri kohderyhmien asiakaskokemus muodostuu ja missä vaiheessa asiakaspolkua näillä tekijöillä on merkitystä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • Löydettävyys
 • Nopea toimitusaika
 • Sisältöjen osuvuus
 • Saatavuus
 • Kattava palveluvalikoima
 • Palautusehdot
 • Pitkäaikaisesta asiakkuudesta palkitseminen
 • Asiantuntijuus
 • Asioinnin nopeus

Me Tuloksella lietsomme sinua saavuttamaan kilpailuetua valmentavalla ja käytännönläheisellä otteella, aina tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä niiden kohdennettuun markkinointiin.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio

Tiimimme

Maria Lantermino

Team Lead & Business Development Specialist