Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on prosessi, jossa asiakas tuodaan palvelun kehittämisessä keskiöön. Toisaalta palvelumuotoilun avulla voidaan auttaa yritystä ja sen toimintakulttuuria muuttumaan asiakaskeskeisemmäksi.

Prosessi aloitetaan kartoittamalla asiakkaiden todelliset tarpeet ja heidän mahdollisessa nykyisessä palvelussa kohtaamansa ongelmat ja haasteet. Onnistuakseen palvelumuotoilu vaatii asiakasymmärrystä, jotta ratkotaan oikeat haasteet. Asiakasymmärrys luodaan tekemällä työtä aidosti yhdessä palvelua käyttävien kanssa. Hehän ovat palvelun todellisia asiantuntijoita. Näin vältytään virheiltä suunnittelussa ja lopputuloksena syntynyt palvelu edistää liiketoiminnan tavotteita sekä luo arvoa asiakkaille ja on siten kilpailutekijä.

Palvelumuotoilun periaatteita

  • Suunnittelussa hyödynnetään erilaiset datalähteet ja analysoidaan ne. Data voi olla sekä kvantitaavista että kvalitatiivista.
  • Varmistamme palvelun käyttäjälähtöisyyden testaamalla ja toteutuskelpoisuuden työskentelemällä monialaisessa tiimissä.
  • Menestynyt projekti luo todellista ja mitattavaa arvoa asiakkaille.
  • Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää kaikenlaisten palveluiden kehittämiseen, mutta myös uusien palveluiden innovoimiseen ja prosessien kehittämiseen.