Ostajapersoonat

Asiakaskokemuksen perustyökalu on ostajapersoonat ja niiden pohjalta tehtävä asiakaspolun mallinnus. Nämä toimivat hyvänä, laaja-alaisena pohjana asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Ostajapersoonat edustavat asiakasdataa ymmärrettävässä muodossa.

Tulos auttaa datalähtöisesti määrittelemään ostajapersoonat. Palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä ostajapersoonat pitävät asiakkaan keskeisessä roolissa sen sijaan että mennään mutu- tai organisaatiolähtöisesti.

5 syytä, miksi persoonat kannattaa määritellä

 1. Persoona edustaa asiakasdataa helppokäyttöisessä muodossa.
 2. Palvelu vastaa paremmin toivotun asiakasryhmän tarpeita. Näin se konvertoi paremmin.
 3. Ostajapersoonat vähentävät mutua ja virhepanostuksia.
 4. Palvelulle asetetut bisnestavoitteet saavutetaan, kun kehittäminen on asiakaslähtöistä.
 5. Palveluiden kehittämisen ja markkinoinnin budjetti pysyy paremmin kurissa, kun on selkeämpi käsitys, mitä on tarkoitus tehdä, miksi ja kenelle.

Ostajapersoona edustaa kerättyä dataa, ja on työkalu ymmärrettävässä ja käytettävässä muodossa. Ostajapersoonat palvelevat esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • tuote- ja palvelukehityksessä,
 • verkkopalvelun käyttöliittymän ja konseptin suunnittelussa,
 • verkkopalvelun kehittämisessä,
 • asiakaslähtöisen sisältöstrategian tekemisessä ja
  markkinoinnin automaatiossa.

Miten Tulos toteuttaa ostajapersoonat?

Taustalle kerätään tarpeeksi niin kvantitatiivista kuin kvalitatiivista dataa: hyödynnämme asiakkaan olemassa olevaa tietoa ja rikastamme sitä tarvittavan verran. Persoonat määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta pidämme huolen etteivät persoonat ole vain organisaation oma näkemys. Ostajapersoonien määrittämisen jälkeen niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi segmentoinnissa, viestien automatisoinnissa tai analytiikassa.

Ostajapersoonien määrittelyn jälkeen kannattaa mallintaa asiakaspolku tai asiakaspolut.

Ostajapersoonat ovat tärkeä palveluiden, verkkosivuston ja markkinoinnin kehittämisen työkalu, jota voi hyödyntää monipuolisesti.