Visa Vartiainen

Visa on markkinoinnin strateginen suunnittelija, joka pitää itsensä ajan tasalla digitaalisten kanavien kommervenkeista. Visa saa kicksinsä yhdessä asiakkaiden kanssa suunnitelluista kokonaisuuksista, jotka saadaan vietyä sukkelasti käytäntöön. Kun kaikille on selvää mitä tavoitellaan, voidaan luoda jatkuvasti testaava ja oppiva etenemissuunnitelma keinovalikoineen.

Taustalla Visalla on kokemusta lähes vuosikymmenen ajalta mm. digitaalisen mainonnan asiantuntijatöistä, mediasuunnittelusta, konseptisuunnittelusta ja erilaisista kehitysprojekteista. Jatkuva oppiminen, analyyttisyys ja kiinnostus uutta kohtaan on Visan mielestä varsin toimiva resepti onnistumiselle.

Vapaa-ajalla Visa tykkää oppia uutta ja liikkua kaupungissa, merellä ja toisinaan myös metsässä.