Maria Lantermino

  • Maria Lantermino
  • Team Lead & Business Development Specialist
  • Opintovapaalla

Maria toimii Tuloksella Business Development Specialistina. Hänen työskentelytapaansa leimaavat nopea ydinongelmien kartoittaminen ja niihin tarttuminen. Marialla on poikkeuksellinen kyky esittää juuri oikeat kysymykset, jotta kasvun ja menestyksen solmukohdat saadaan esille nopeasti.

Marialla on pitkä kokemus B2B-asiakassuhteiden hoidosta ja myynnistä. Hänen taustansa ulkomainonnan ratkaisujen ja kansainvälisten työympäristöjen parissa on antanut erinomaiset valmiudet ymmärtää asiakkaan matkan eri vaiheita ja mahdollisia solmukohtia. Avain asiakaspolun haasteisiin löytyy datasta ja sen oikeanlaisesta käsittelystä ja yhdistämisestä.

Marialle priorisointi on tärkeää. Kaikkea on mahdotonta hoitaa kuntoon kerralla, joten parasta on päättää, mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä, ja keskittyä niihin. Kun prioriteetit alkavat hahmottua, hän innostuu helposti keskeisimmistä haasteista – ja osaa innostaa myös muita. Juuri kyky inspirointiin ja oivalluttamiseen on Marian tärkeimpiä vahvuuksia.

Vaikka Maria on ennen kaikkea analyyttinen ja strateginen ajattelija, hän tunnistaa myös tilanteet, joissa on paras lähteä vain tekemään: ”Aina ei ole aikaa miettiä strategiaa, vaan joskus paras tapa edetä on aloittaa konkreettinen tekeminen ja viilata suuntaa matkan varrella.”

Mariaa ajaa poikkeuksellinen intohimo paremman liiketoiminnan ja maailman rakentamiseen. Pelkkä kasvun saavuttaminen ei riitä Marian motivoijaksi – on rakennettava myös parempia asiakaskokemuksia, sujuvampaa asiakaspolkua ja liiketoimintaa, joka luo sekä yritykseen että asiakkaille hyvinvointia.

Asiakasymmärryksen ja strategisen ajattelun lisäksi myös kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyvät aiheet kuuluvat Marian erityisosaamiseen. Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset aiheuttavat edelleen kuluttajille haasteita. Vastuullinen kuluttaminen ja tuotteiden elinkaaren pidentäminen kiinnostavat ostajia, mutta koska tietoa on niukalti, on valintoja vaikea tehdä: ”Yrityksillä on paljon kehittämistä siinä, kuinka vastuullisuus valjastetaan kilpailueduksi ja kuinka vastuullisuudella voidaan luoda aitoa kilpailuetua.” Maria onkin kiinnostunut tulevaisuudessa työskentelemään ennen kaikkea sellaisten edelläkävijäyritysten parissa, joiden tavoitteena on rakentaa kannattavaa liiketoimintaa kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntäen.

Vapaa-aikaansa Maria käyttää perheen parissa, erityisesti luonnossa liikkuen. Hevoset ovat olleet jo kauan Marialle rakas harrastus, ja hän ratsastaa mielellään maastossa. Myös kiireetön ruuanlaitto on Marialle tärkeä ajanviete.