Hakukoneoptimointistrategia l. SEO-strategia

Hakukonelöydettävyyden strategia eli hakukoneoptimoinstrategia määrittää suuntaviivat ja painopistealueet kaikille yrityksen verkko- ja hakukonenäkyvyyttä parantaville toimenpiteille. Strategia on suunnitelma siitä, miten asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin päästään optimoinnin avulla.

SEO-strategian avulla yrityksen hakukonenäkyvyyttä kehitetään suunnitelmallisesti, mitattavasti sekä käytettävissä olevan budjetin puitteissa. Strategia määrittää myös, mikä hakukoneoptimoinnin ja mikä hakusanamainonnan rooli hakukonenäkyvyyden kehittämisessä on. SEO-strategian tulee sisältää verkkoviestinnän kokonaisstrategia, joka määrittää esimerkiksi, millä pelisäännöillä sivuston mainetta kasvatetaan ulkoisten linkkien avulla ja miten näkyvyyttä saadaan eri verkkoyhteisöjen kautta.

Hakukoneoptimointistrategian luominen käytännössä sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Hakukonenäkyvyyden nykytilanne: tekninen ja sisällöllinen analyysi
  • Verkkoviestinnän ja hakukoneoptimoinnin tavoitteet
  • Mittarien määrittäminen ja analytiikan käyttöönotto
  • Lyhyen ja pitkän tähtäimen sisältösuunnitelmat
  • Resursointi ja organisointi
  • Tulosten seuranta ja välietapit

Oletko kiinnostunut luomaan yrityksellesi hakukoneoptimointistrategian?
Ota yhteyttä puhelimitse (09) 611 112 tai sähköpostitse yhteys@tulos.fi!