Yritysjohtaja, tiedätkö mikä on yrityksesi markkinaosuus verkossa?

Kuitenkin tänä päivänä 60 – 90 prosenttia ostopolusta on kuljettu siinä vaiheessa, kun otetaan yhteyttä yritykseen (1). Toisin sanoen, suurin osa tiedon etsimisestä, suositteluiden kysymisestä ja vertailusta tehdään muualla kuin yrityksen omilla verkkosivuilla tai muussa kontaktissa yritykseen. Siksi verkkopresenssi on tärkeää – ja oleminen nimenomaan siellä, missä yritykselle oikeat asiakkaat liikkuvat. Lyhyesti: jos et ole verkossa, et ole olemassa.
Yrityksen verkkosivut ovat hyvä alku: on panostettava asiakasta kiinnostavaan, palvelevaan ja houkuttelevaan sisältöön, mutta sen lisäksi se on tarjoiltava siellä, missä asiakkaat liikkuvat. Edellä mainitut toimenpiteetkään eivät välttämättä kuitenkaan riitä siihen, että pidetään markkinaosuus verkossa. Asiakasymmärrys auttaa löytämään asiakkaan tarpeisiin vastaavat sisällöt sekä ne paikat ja kanavat, joissa juuri sinun asiakkaasi ja potentiaaliset asiakkaasi verkossa liikkuvat.

Markkinaosuus verkossa

Miten markkinaosuutta verkossa sitten voidaan arvioida? Mikä on yrityksen osuus suhteessa kilpailijoihin? Siihen on toimivia työkaluja olemassa – voimme arvioida esimerkiksi yrityksen osuutta verkossa tehtävistä hauista tai sosiaalisen median keskusteluista. Lisäksi voimme arvioida, mikä on asiakaskokemuksen tila verrattuna kilpailijoihin. Hyvä työkalu on verkosta tulleiden asiakkaiden asiakkuuden pitkän aikavälin arvon laskeminen eli Customer Lifetime Value (CLV).
Esimerkki: S-Pankki on markkinaosuuttaan isompi toimija verkossa
Tällä hetkellä OP on pankkialan elämänvaiheisiin (esimerkiksi ensiasunnon osto, yrityksen perustaminen) liittyvien hakutermien voittaja verkossa. Toisena tulee Nordea ja kolmantena S-Pankki. Pankkien koko markkinaosuuden mukainen järjestys Finanssialan Keskusliiton mukaan on seuraava: OP, Nordea, Danske Bank. Eli S-Pankki on vastoin markkinaosuuttaan päässyt verkon TOP 3:een panostamalla digitaaliseen presenssiin.
 
Analysoidaanko seuraavaksi teidän markkinaosuuttanne verkossa? Ja mietitään, miksi ja mihin paikkoihin teidän tapauksessanne paukkuja kannattaisi digissä laittaa?

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio