Videomarkkinointi

Videomarkkinointi ei ole enää isojen brändien yksinoikeus, vaan sen tulisi olla luonteva osa kaikkien yritysten markkinointia.

Mitä on videomarkkinointi?

Video yhdistää tehokkaasti kuvan, tekstin ja äänen. Videoiden katselun yleistyessä ja tv:n katselun vähentyessä, videon avulla tavoitat haluamasi kohderyhmä televisiota kohdennetummin ja pienemmillä kustannuksilla. Video voidaan esimerkiksi julkaista YouTubessa ja upottaa tämän jälkeen omalle sivustolle, osaksi muuta sisältöä.

Videomarkkinointi yleistyy kuluttajamarkkinoinnin lisäksi kovaa vauhtia myös B2B-markkinoinnissa. Se ei ole enää keino erottautua kilpailijoista, vaan jo osa asiakkaiden odotuksia. Video toimii parhaiten osana muuta sisältömarkkinointia. Pelkkä laadukas video ei riitä, vaan se täytyy sitoa aidosti osaksi laajempaa sisältökokonaisuutta. Samalla useamman kanavan yhtäaikainen hyödyntäminen kasvattaa viestisi vaikuttavuutta.

Täydet tehot videoista

Panostaa videon löydettävyyteen ja katseluiden maksimointiin, jotta varmistat videoinvestoinnin tuoton. Luonnollista näkyvyyttä saat videoillesi huolehtimalla hakukoneoptimoinnista YouTubessa.

    • YouTube-optimoinnilla autat yksittäisiä videoita löytymään eri hauilla niin Googlessa kuin YouTubessa sekä nousemaan YouTuben ehdottamiin saman aihepiirin videoihin. Voit optimoida myös kokonaisuuksia eli soittolistoja sekä nostaa brändiäsi esille itse kanavan optimoinnin kautta.
    • YouTube-mainonnan avulla esittelet uuden videon yleisölle ja buustaat haluamaasi sisältöä yhä uudelleen. Mainontaa voit kohdentaa tarkasti haluamillesi kohderyhmille ja näin auttaa heitä löytämään sisältösi ja tutustumaan brändiisi.

Miksi videomarkkinointi on tärkeää?

Videon avulla autat asiakastasi ymmärtämään paremmin tuotteesi hyötyjä ja kerrot yrityksesi tarinaa vahvistaen samalla asiakaskokemusta. Voit esitellä tuotteesi tai palvelusi katsojalle käytännössä muutamassa sekunnissa. Hyödyllinen ja viihdyttävä video jää katsojan mieleen mainoksia paremmin ja sen toimintakehote on vahvempi. Sivustolle upotettu video saa kävijät puolestaan viipymään siellä pitempään. Katsojat myös jakavat onnistuneita videoita eteenpäin kasvattaen tunnettuuttasi. Lisäksi Google arvostaa sivustosi monipuolista sisältöä ja parantunutta käyttäjäkokemusta.

Ketkä katsovat videoita?

Videon avulla tavoitat käyttäjiä kaikista ikäryhmistä. Lähes 80 %*:ia 15-55 –vuotiasta suomalaisista on käyttänyt YouTubea viimeisen kolmen kuukauden aikana. YouTube onkin jo noussut suosituimmaksi sosiaalisen median kanavaksi Suomessa ohi Facebookin. Video on myös loistava keino tavoittaa mobiilikäyttäjät, sillä yli puolet YouTuben katseluista tulee mobiililaitteista.

Sosiaalinen media eli some Suomessa 2016

Kuva: Some Suomessa 2016/ *Lähde: Suomi-somen kehityssuuntia 2016 -selvitys, MTV, Kurio ja Laurea amk

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio