Uudista verkkosivujen sisältö juohevasti – vältä nämä viisi virhettä

Sisällöt tuotetaan ja syötetään uusille verkkosivuille viime tingassa – kuulostaako tutulta? Jos yrityksenne verkkosivusto ja siihen käytettävät resurssit ovat mielestäsi rajalliset, niin pyri välttämään näitä virheitä!
Verkkosivujen uudistusprosessissa lähdetään usein liikkeelle tiedon uudelleenjärjestämisestä ja visuaalisesta ilmeestä. Väittäisin, että suurimman hyödyn käyttäjä saisi, mikäli uudistuksen kärki olisi kahdessa asiassa: informaatioarkkitehtuurissa ja sisällössä. Nämä kaksi asiaa palvelevat samalla myös hakukonelöydettävyyttä.
Tällä kertaa en käsittele tässä informaatioarkkitehtuuria, vaikka se onkin tärkeä elementti sivuston navigoitavuuden ja löydettävyyden kannalta. Sen sijaan keskityn viiteen asiaan, joita välttämällä sivustouudistus viedään tehokkaasti maaliin.
Vältä nämä viisi virhettä:
Uudistuksen lähtökohtana on vanha sisältö.
Uudistuksen lähtökohtana pitäisi olla se sisältö, jota käyttäjä kaipaa. Käyttäjän kaipaaman sisällön saa tietää esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Analysoimalla sivuston analytiikan avulla suosituimpia sisältöjä ja sisäisiä hakuja.
  • Käyttämällä sivuilla erilaisia kyselyohjelmia, joiden avulla saadaan tietää, mitä sisältöjä kävijä etsi sivuilta.

Uudistuksessa vanhan sisällön päälle lisätään uutta, mutta karsiminen unohdetaan.
Pistä verkkosivujesi sisältö dieetille. Puntaroi kaikkien sivujen tarpeellisuus. Työkaluna voit käyttää seuraavanlaista yksittäisen sivun arviointimallia, jonka avulla sivusto käydään läpi:
Mitkä ovat tämän yksittäisen sivun käyttäjän tavoitteet eli mitä hän haluaa mahdollisesti saada tältä sivulta? Onko se lisätietoa, ostaa vai mikä muu? Listaa asiat yksinkertaisesti ranskalaisin viivoin.
Mitkä ovat tämän yksittäisen sivun strategiset tavoitteet? Mitä sivuston strategista tavoitetta tämä yksittäinen sivu palvelee? Mikäli et pysty vastaamaan kumpaankin kohtaan kustakin sivusta, on sivu tarpeeton.
Uudistuksessa lähtökohtana on edelleen (esitteistä kopioitu) tekstimuotoinen sisältö.
Ensiksi: verkkokirjoittamisessa pätevät eri lainalaisuudet kuin paperiesitteiden tuottamisessa. Silti edelleen esitteistä ja muusta markkinointimateriaalista kopioidaan sisältöjä suoraan verkkoon.
Toiseksi: sivut ovat täynnä tekstisisältöjä, vaikka usein samoja asioita voisi esittää kuvina, videoina, infograafeina… On hyvä arvioida, milloin tekstin voi korvata kuvalla, videolla tai graafilla kokonaan ja milloin erilaisille käyttäjille voi tarjota saman tiedon eri muodoissa.
Valitse sivuston 50 tärkeintä sivua, jotka käyt läpi tämä näkökulma mielessä.
Sisältötyö aloitetaan vasta konseptoinnin ja visun jälkeen.
Vallalla on vieläkin se käytäntö, että uudistus aloitetaan muualta kuin sisällöstä. Sisältö on sivuston tärkein elementti. Ole fiksu ja aloita uudistus sisällöstä:

  • mitä sisältöjä käyttäjät sivuilla kuluttavat?
  • mitä sisältöjä käyttäjät sivuille haluavat?
  • mitä sisältöjä muut yrityksen eri sidosryhmät sivuille haluavat?
  • mitä tietoa internetin kautta haetaan liittyen yrityksen palveluihin ja tuotteisiin?
  • missä muodossa sisällöt halutaan esittää?

Kun olet vastannut näihin kysymyksiin yleisellä ja yksityiskohtaisella tasolla, on konseptointi ja visun briiffaaminen helpompaa. Jos työ tehdään toisin päin, kuten tavallisesti, huomataan esimerkiksi ettei valittu visu tuekaan sisältöä.
Sisältöjen syöttämiselle on kaksi viikkoa aikaa.
Miten verkkoprojektit menevätkin niin, että kun deadline on ylitetty, päästään vasta syöttämään sisältöjä? Varaa työlle reilusti aikaa, sillä kaikkien kuvien, videoiden ja tekstisisältöjen lisääminen vie aikaa. Tuplaa alunperin budjetoimasi aika. Sisältöjen syöttämiseen käytettävää aikaa on helpompi arvioida, jos kohta 2 on tehty perinpohjaisesti: kuinka monta sivua sisältöä meillä on ja kuinka kauan yhden sivun syöttämiseen järjestelmään menee.
Mitä muita virheitä sinä aiot seuraavassa projektissa välttää?

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio