Tutkimus: Kustannusjahti kiinnostaa, lisämyynti ei ole yritysjohdon prioriteetti

Kyselyyn vastasi 160 johtajaa. He edustivat kaikkia yrityssektoreita. Joukossa oli paljon keskisuuria yrityksiä (50-249 työntekijää, 35 % vastaajista) ja suurfirmoja (yli 1 000 työntekijää, 25 % vastaajista).
Avaintulokset:
1. ”Paljonko investoitte digitaalisen liiketoiminnan kehitykseen 2015?”

  • Alle 100 000 euroa, 55 % vastaajista.
  • Yli 100 000 euroa, 37 %.
  • En osaa sanoa, 8 %.

Kehityspanokset ovat keskimäärin pienet. Mutta vastanneiden yritysjohtajien ykköstavoitteena ei olekaan liikevaihdon kasvattaminen, vaan kustannusjahti digitaalisuuden avulla.
2. ”Kumpi on yrityksellenne tärkeämpi tavoite digitalisaation hyödyntämisessä, kasvu vai kustannustehokkuus?”

  • Kustannustehokkuus 64 %
  • Kasvu 31 %
  • Ei kumpikaan 4 %

Kysely kertoo, että kasvuhakuisia yrityksiä on selvä vähemmistö. Tätä tulosta vahvistaa kyselyssä kartoitetut haasteet: johtajat pitivät kahtena suurimpana digitalisaatioon liittyvänä haasteenaan ”taitojen puutetta” ja ”kustannuksia”.
Juuri tästä syystä Keskuskauppakamari on käynnistänyt yritysjohdolle suunnatun Digitaalinen Polku -valmennusohjelman. Tuloksella on kunnia olla ohjelman perustajajäsen ja mukana ohjelman johtoryhmässä.
Jos koet, että johtoryhmäsi kaipaa lisää digitaalisia taitoja ja haluaa kustannustehokkuuden lisäksi myös kasvua, hae mukaan Digitaaliselle Polulle!

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio