Hakukoneoptimoinnin vahva perusta: sivun metatiedot ja hyvä sisältö

Google järjestää hakutulokset monimutkaisen algoritmin perusteella, johon vaikuttaa satoja eri tekijöitä. Tärkeimpiä niistä ovat muualta verkosta sivustolle johtavien linkkien määrä ja laatu, sisällön merkittävyys ja rank brain. Rank brain on koneoppimisen algoritmi, joka säätää hakutulosten järjestystä. Sen keskeisenä piirteenä on, että se pyrkii havainnoimaan käyttäjien vuorovaikutusta hakutulossivun kanssa. Yksinkertaistettuna esimerkiksi niin, että käyttäjän nopea paluu takaisin hakutuloksiin on sivuston kannalta huono signaali ja jääminen sivustolle on hyvä signaali.

Satsaa CTR:ään ja dwell timeen

Sisältöjen hakukoneoptimoinnissa kannattaa keskittyä siihen, että hakutuloksissa klikkausprosentin (CTR, click through rate) saisi nostettua mahdollisimman korkeaksi ja sivuston sisällön mahdollisimman laadukkaaksi niin, että käyttäjät uppotuvat sisältöön ja löytävät tarvitsemansa (dwell time, aika, jonka käyttäjä viettää sivustolla ennen hakutuloksiin palaamista). Tähän on kaksi pääasiallista keinoa: metatietojen optimointi, jotta ne näyttävät mahdollisimman hyvältä hakutulossivulla ja kattavan, hyödyllisen sisältökokonaisuuden rakentaminen.

Klikkausprosentin parantaminen: optimoi title ja metakuvaus

Title-teksti on Googlen hakutulossivulla näkyvän sinisen linkin teksti. Sen pituus määräytyy sen perusteella, kuinka leveä Googlen hakutulossivun palsta on pikseleinä. Merkkeinä se tarkoittaa noin 65 merkkiä välilyönteineen.
Title-tekstin tehtävänä on kiteyttää sivun sisältö: pysäyttää lukija huomaamaan, että tässä on se hakutulos, jota haluaisin klikata. Title kannattaa usein aloittaa sivun tärkeimmällä avainsanalla. Title-tekstin tulee olla luonteva ja selkeä. Titlen loppuosaan tulee erotinmerkki ja sivuston nimi. Erotinmerkkinä kannattaa käyttää piippumerkkiä eli pystyviivaa | tilan säästämiseksi.
Metakuvaus on hakutulossivulla linkin alapuolella näkyvä lyhyt teksti. Siihen mahtuu noin 130–160 merkkiä välilyönteineen.
Metakuvauksen tehtävänä on vakuuttaa selailija siitä, että tämä on juuri se hakutulos, mitä kannattaa klikata. Metakuvauksessa kannattaa käyttää sivun keskeisintä avainsanaa ja kertoa asiaan liittyvät hyödyt sekä lisätä loppuun vielä toimintakehote.

Esimerkki hyvin optimoiduista metatiedoista. Lopputuloksena on houkuttelevan näköinen linkki hakutulosten kärjessä.

Lukijan odotuksiin vastaaminen: kattava sisältökokonaisuus

Hakukoneoptimoinnissa nähdään tuloksia useimmiten vasta silloin, kun valitusta teemasta tehdään useita sivuja. Kannattaa valita teema, jonka suhteen haluaa tavoitella hakutulosten kärkipaikkoja. Huolellisen avainsanatutkimuksen jälkeen on helpompi suunnitella, millaisia sisältöjä tästä teemasta tarvitaan.

Luo sisältösi kulmakivi, pillar page

Kattavan sisältökokonaisuuden pohjaksi tulisi muodostaa yksi keskeinen sisältö, joka kattaa aiheen mahdollisimman perusteellisesti. Tästä käytetään joskus nimitystä pillar page. Keskeisen sisältösivun alasivuiksi tai samaan teemaan liittyviksi blogipostauksiksi sopivat tarkentavat sisällöt tai ajankohtaiset kirjoitukset samasta aiheesta. Näin sisältöjä on samasta teemasta paljon, ja ne vastaavat moniin teemaa koskeviin hakulausekkeisiin. Sivujen linkittäminen keskenään ja tiiviisti muuhun sivuston sisältöön auttaa Googlea hahmottamaan sisältöjen merkityksen ja roolin sivuston kokonaisuudessa.

Google ymmärtää ja ohjaa käyttäjää

Aikaisemmin hakukoneoptimoinnissa pyrittiin luomaan yksi sivu yhtä avainsanaa kohden. Enää yksi sivu yhdestä asiasta siellä ja toinen täällä ei ole toimiva taktiikka. Google on kehittynyt ja hahmottaa paremmin asiakokonaisuuksia.
Yksi sivu voi vastata useisiin eri tavoin sanoitettuihin hakuihin. Hakutuloksissa on nähty sitäkin, että metakuvauksen kohdalla onkin ankkurilinkki alemmas kohdesivun sisältöön, josta haettu asia tarkemmin löytyy.

Haku ”how to transfer domain seo” toi hakutuloksiin näkyviin mielenkiintoisen
metakuvauksen, joka antoi linkin ja kehotuksen siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan sivulla. Sivun alkuun oli tehty sisällysluettelo, jonka muodostivat pitkän tekstin väliotsikoista tehdyt akkurilinkit.

Sivun sisältöön oli tehty alkuun ankkurilinkkejä pitkän tekstin väliotsikoihin sisältävä sisällysluettelo. Google pystyy jossain määrin siis ohjaamaan käyttäjiä jo suoraan asian ääreen, vaikka sivu olisi pitkä. Tämä on käyttäjän kannalta erittäin hyvä ominaisuus silloin, kun etsitty asia ei ole lähelläkään sitä, mitä sisällöstä näkyy ensimmäisellä näytöllisellä ilman vieritystä eli niin sanotusti foldin yläpuolella.

Käyttäjälähtöisen hakukoneoptimoinnin merkitys kasvaa

Käyttäjien ohjaamista eteenpäin sisällössä ei voi jättää vain Googlen huoleksi. On tärkeää lisätä täsmällisiä väliotsikoita parin kappaleen välein niin, että sivun sisällön tärkeimmät asiat tulevat ilmi silmäilemällä vain väliotsikot.
Hakukoneoptimointiin kuuluu paljon yksityiskohtia, ja ala muuttuu jatkuvasti. Välillä on hyvä palata hakukoneoptimoinnin perusteisiin. Ne eivät ole muuttuneet kovin paljon vuosien myötä. Haku on aina käyttäjän ilmaus jostakin tarpeesta. Tärkeintä on vastata siihen.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio