Tulos mentorina Aalto yliopiston palvelukehityskurssilla

Jokavuotinen Aalto yliopiston Design Project -palvelukehityskurssi oli tänä keväänä jälleen vauhdissa ja Jussilla oli kädet täynnä, toimiessaan kurssin mentorina jo toista kertaa. Opastettavaa oli paljon, sillä projektikurssin tavoitteena oli opettaa käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessi (User Centric Design -process) käytännön tekemisen kautta ja jokaisella kurssin projektiryhmällä oli mentori alalla toimivasta yrityksestä.
Tänä keväänä Jussin projektiryhmä koostui neljästä kulttuurillisesti ja koulutuksellisesti erilaisista taustoista tulevasta Aalto yliopiston opiskelijasta. Erilaiset taustat omalta osaltaan pakottivat opiskelijat oppimaan työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa sekä lähestymään asioita erilaisista näkökulmista. Mentoroitava ryhmä valitsi tänä vuonna nimekseen Team Rocketeers.
Noin viiden kuukauden projektin aikana Team Rocketeers kehitti ja prototypoi uuden palvelun, joka vastasi aitoon, käyttäjiltä saadun palautteen perusteella muodostettuun ongelmaan. Tänä vuonna kurssin teemana oli Smart Public Transportation. Projektiryhmä havaitsi käyttäjähaastattelujen pohjalta, että ihmisillä on epätietoisuutta metrosta noustessaan, mitä uloskäyntiä heidän tulisi käyttää. Kurssin edetessä ja ratkaisuvaihtoehtoja hahmotellessa alkuperäinen ongelmakuvaus laajeni koskemaan kauppakeskuksissa navigointia, aina tiettyyn kauppaan saakka. Monissa kauppakeskuksissa opastuksen taso on todella vaatimaton, vaikka pinta-alaa on paljon ja kauppoja on suuri määrä.
Kurssin keskeinen teema oli käyttäjälähtöisyys palvelukehityksessä, joka näkyi säännöllisesti suoritettavina käyttäjähaastatteluina. Kaikkiin päätöksiin haluttiin siis validointia potentiaalisilta käyttäjiltä. Kurssin käytännön toteutus tapahtui kahden viikon sprinteissä, joiden aikana ryhmällä oli selkeä tavoite, mihin asioihin keskittyä. Mentorin rooliin kuului opiskelijoiden ohjaaminen ja opastaminen oman ammattitaidon pohjalta. Tuloksella Jussi toimii Head of Customer Insightina ja työskentelee asiakasymmärryksen parissa päivittäin. Tästä näkökulmasta hänellä oli valtavasti annettavaa Team Rocketeersille; asiakkaiden tarpeet, mieltymykset ja kipupisteet selvitettiin kohtaamalla heidät henkilökohtaisella tasolla koko suunnittelutyön ajan. Näin palvelu kehittyi aidosti käyttäjälähtöiseksi, eikä projektiryhmän omien oletusten ja mielipiteiden mukaisesti. Myös ulkopuolisen näkökulman tuominen projektiin auttoi näkemään asioita uudessa valossa.
Käytännössä mentorointi toteutettiin parin viikon välein pidettävinä tapaamisina, joissa projektiryhmä esitteli projektin nykytilan, kyseisen sprintin tehtävä käytiin yhdessä yhdessä läpi ja toimenpiteet sprintin tehtävän suorittamiseksi suunniteltiin. Ryhmä avasi myös yhteisen Slack-kanavan, jotta pienempiin kysymyksiin oli mahdollista saada nopeasti vastauksia tekemisen lomassa. Kurssi päättyi toukokuussa järjestettyyn Design Project -gaalaan, jossa Team Rocketeers esitteli kurssin aikana kehittämäänsä prototyyppiä.

On arvokasta saada yrityksen edustaja mentoriksi kurssilla. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on tilanne, jossa olimme tekemässä päätöstä mitä ideoita työstämme eteenpäin. Tässä saimme ammattilaisen näkökulman asioihin ja se todella auttoi meitä arvioimaan ideoita ja tekemään paremman päätöksen. Toisena esimerkkinä täytyy nostaa käytännön ohjeistukset kuinka käyttäjien tarpeita, mieltymyksiä ja kipupisteitä tulee selvittää, se ei ollutkaan niin helppoa kuin aluksi ajattelimme. – Team Rocketeers

Opiskelijoiden kokemukset olivat erittäin positiivisia, mentorointi auttoi useaan otteeseen ryhmää tekemään paremmin perustellun päätöksen, kun ammattilaisen apu ja näkökulmat oli otettu huomioon. Tätä kautta lopputuloksesta hioutui entistä ehompi kokonaisuus. ”On arvokasta saada yrityksen edustaja mentoriksi kurssille. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on tilanne, jossa olimme tekemässä päätöstä mitä ideoita työstämme eteenpäin. Tässä saimme ammattilaisen näkökulman asioihin ja se todella auttoi meitä arvioimaan ideoita ja tekemään paremman päätöksen. Toisena esimerkkinä täytyy nostaa käytännön ohjeistukset kuinka käyttäjien tarpeita, mieltymyksiä ja kipupisteitä tulee selvittää, se ei ollutkaan niin helppoa kuin aluksi ajattelimme.” ryhmä kiteyttää mentoroinnin hyödyt.
Mentorina toiminut Jussi kiittää Team Rocketeersia innokkuudestaan ja panostuksestaan!

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio