Nora Peltonen 21.3.2022

Tulos Helsinki on loistava työpaikka eli Great Place to Work 2021

Tulos Helsinki on saanut Great Place to Work -tunnustuksen useina vuosina. Tänäkin vuonna olemme iloisia, että työntekijämme arvostavat työyhteisöämme näin paljon monien muutoksien keskellä.

Great Place to Work® -sertifikaatin myöntää kansainvälinen tutkimusorganisaatio yrityksessä tehdyn henkilöstökyselyn pohjalta. Kyselyssä olevat kysymykset tulevat organisaatiolta, joten tulokset ovat vertailukelpoisia muiden yritysten tekemien vastaavien henkilöstökyselyjen kanssa.

Matalahierarkkinen, asiantunteva ja välittävä työyhteisö

Aloitin itse viime syksynä operatiivisena johtajana Tuloksella. Olin kuullut jo etukäteen alan ihmisiltä Tuloksen hyvästä ilmapiiristä ja kovasta asiantuntijatasosta. Siirryin isosta talosta pienempään, ja kiinnitin heti huomiota uuden työpaikkani matalaan hierarkiaan ja asiantuntijoiden vahvaan rooliin. Yrityksemme on täynnä syväosaajia, joita arvostetaan alalla paljon. Olen viihtynyt Tuloksella erinomaisesti. Meillä on toimiva jatkuvan kehittämisen kulttuuri, ja kollegoille jaetaan ahkerasti omaa osaamista. 

Olemme ylpeitä muun muassa siitä, että 100 % työntekijöistämme kokee saavansa olla täysin oma itsensä työpaikalla ja oman työpanoksensa tärkeäksi. Vahvuuksinamme kyselyssä nousi tärkeänä esiin myös se, että meillä ihmiset välittävät toisistaan ja kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti.

Haluamme kuitenkin parantaa Tulosta entisestään, joten kyselyn tuloksiin reagoidaan ja ongelmakohtiin puututaan. Haluamme jatkossakin kuulla työntekijöidemme ääntä ja kokemuksia siitä, miten heidän arkensa töissä sujuu. Vaikka Tuloksella on avoin yrityskulttuuri ja matala hierarkia, on hyvä saada asiantunteva kolmas osapuoli henkilöstökyselyn laatimisen tueksi.  

Kysely toi esiin tärkeitä kehityskohteita

Viime vuosi oli Tuloksella suurten muutosten aikaa yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyjen myötä. Tällä hetkellä Tuloksella on 34 työntekijää. Yrityksemme kasvaa nopeasti, ja osasimme odottaa joitakin kasvukipuja henkilöstön kokemuksissa.  Henkilöstökysely tehtiin Tuloksella joulukuussa, ja kuulimme siinä työntekijöidemme näkemyksen koko vuodesta 2021. Valmiin kyselypohjan lisäksi kysyimme joitakin yrityskohtaisia kysymyksiä ja jätimme tilaa vapaille kommenteille.

On todella tärkeää, että kysely toi henkilöstön äänen esiin yrityksen johdolle. Näimme vastauksista selkeästi, mitä asioita meidän pitää kehittää. Kävimme tulokset läpi Great Place to Work -asiantuntijan johdolla koko henkilöstön kanssa. Kyselyn kautta esiin nousseet tärkeimmät kehityskohteet nousevat meillä sisäisiksi projekteiksi ja näiden eteneminen tullaan myös avaamaan läpinäkyväksi koko henkilöstölle.  

Vahvaa potentiaalia kasvuun ja muutokseen

Tuloksella on työntekijöidemme silmissä paljon vahvuuksia. Great Place to Work -organisaation asiantuntija muun muassa mainitsi, että henkilöstömme on kyselyn mukaan selvästi keskimääräistä muutosmyönteisempää. On todella tärkeää tulevaisuutemme kannalta, että meillä on potentiaalia kasvuun ja muutokseen.

Great Place to Work -sertifikaatti ei ole Tulokselle pelkkä logo viesteissämme. Sertifikaatti kertoo asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme arvoistamme. Tuomme sen esiin rekrytointitilanteissa, ja kerromme sen avulla meistä kiinnostuneille työkulttuuristamme. Sertifikaatti auttaa meitä todentamaan, mitä meillä on työntekijöille tarjota.

Nora Peltonen

Operations Manager

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio