Tiedote: Kodinturva-alan markkinaveturi Verisure valitsi Tulos Helsingin digimarkkinointikumppanikseen

Turvapalveluita kodeille ja pienyrityksille tarjoava Verisure on yksi Suomen suurimpia mainostajia digitaalisissa kanavissa. Yhtiö keskittyy digimarkkinointiin perinteisten kanavien sijaan, sillä digitaaliset kanavat mahdollistavat tarkan kohdentamisen sekä analytiikan tehokkaan hyödyntämisen. Verisure ja Tulos Helsinki aloittivat strategisen yhteistyön digimarkkinoinnissa vuoden 2018 alussa.
”Markkinointi on nykyään täsmäohjattua. Olemme tunnistaneet erilaisia ostajapersoonia ja kasvattaneet asiakasymmärrystä. Aktivoimme kohderyhmän ja tarjoamme heille kohdistettuja palvelupaketteja”, sanoo Tuloksen asiakasjohtaja Janne Ruokonen.
Verisuren ja Tuloksen yhteistyö on perustunut alusta alkaen luoviin palveluratkaisuihin mediaostojen määrän sijaan.
”Markkinointimme on pitkälti tietoisuuden lisäämistä kodin turvallisuudesta, sillä olemme luomassa uutta palvelukategoriaa eli kodinturvapalveluja Suomeen. Tulos on osoittanut aitoa intoa syttyä tästä haasteesta”, sanoo Verisuren markkinointijohtaja Suvi Hiltunen.

Digimarkkinointi tähtää tapaamisiin

Verisuren markkinointi tähtää kodinturvakäyntiin, jossa heidän edustajansa käy potentiaalisen asiakkaan kotona kartoittamassa kodin turvallisuustilanteen ja räätälöi kodin ja perheen tarpeita vastaavan palvelupaketin. Myynnin kasvu vaatii korkeaa tapaamismäärää.
”Tapaamisten sopiminen vaatii älykästä ja poikkeuksellisen hyvin kohdennettua markkinointia, sillä kodin turvallisuus on hyvin henkilökohtainen asia. Sekä analytiikka että haastattelut ovat vahvistaneet, että kuluttajat liikkuvat ostopolkuja pitkin eri tavoin”, Ruokonen sanoo.
Hiltusen mukaan Verisuren yrityskulttuurissa korostuu kokeilunhalu, joka rohkaisee tekemään asioita uudella tavalla. Yhteistyön myötä hän on huomannut, että Tuloksella on hyvin samankaltainen asenne digimarkkinointia kohtaan.
”Tuloksella on kyky ymmärtää liiketoimintaamme kokonaisvaltaisesti, mikä on ehdoton edellytys tuloksellisessa markkinoinnissa”, Hiltunen kehuu.

Suomen kodinturvamarkkinat voimakkaassa kasvussa

Kodinturvapalvelujen kysyntä on ollut viime vuosina Suomessa voimakkaassa kasvussa. Ammattimaiseen hälytyskeskukseen liitettyjä hälytysjärjestelmiä on kuitenkin vielä väestöpohjaan nähden kodeissa vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Suomalaisia kiinnostaa pelkän murtoturvallisuuden sijaan kodin suojaaminen myös palon ja vesivahingon varalta.
”Nykyään ihmiset haluavat vaivattomuutta. Me tarjoamme kuluttajille monimutkaisten laitteiden sijaan ympärivuorokautista palvelua, jonka ansiosta heidän ei tarvitse murehtia kotinsa ja perheensä turvallisuudesta. Se on meille aito kilpailuetu”, sanoo Hiltunen.
Lisätietoja:
Lasse Larvanko, toimitusjohtaja, Tulos Helsinki Oy
Puh. 050 369 8023, lasse.larvanko@tulos.fi

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio