Tekoälyn tietäjät: Haastattelussa Mirva Antila

Tulos: IBM Watson on oppiva tekoälyjärjestelmä. Onko tämänkaltainen lisätty äly kohta osa kaikkia ohjelmistoja ja järjestelmiä, joita IBM tarjoaa?

Mirva Antila: ”On epätodennäköistä, että tekoälyä käytettäisiin kaikissa ohjelmistoissa ja järjestelmissä, joita tarjoamme asiakkaillemme. Syynä on se, että tekoälyä kannattaa hyödyntää vain siellä, missä siitä saadaan irti tarkoituksenmukaista hyötyä.
IBM Watson -ratkaisut edustavat kognitiivista tietojenkäsittelyä, ja tavoitteenamme on tehdä ihmisen ja tekoälyn välisestä yhteistoiminnasta entistä saumattomampaa: ihminen voisi opettaa valjastamaansa teknologiaa toimimaan entistä paremmin käyttötarkoituksessaan eli työtä ja päätöksentekoa tukevana apulaisena.
Tämä kuitenkin edellyttää tekoälyltä kielen ymmärtämistä, puheen ymmärtämistä ja tuottamista, konenäköä, päättelykykyä ja kykyä oppia. Tällaisten kognitiivisten ominaisuuksien toteuttamiseen nykytietokoneilla tarvitaan koneoppimista. Se antaa mahdollisuuden toteuttaa sellaisia asioita, joiden ohjelmointi perinteisin keinoin olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta.”
 

Miten tekoäly muuttaa johtajan työtä? Miten se näkyy esimerkiksi sinun työssäsi?

”Kun luottaa enemmän mahdollisuuksiin kuin uhkiin, tekoälystä tulee erinomainen työpari myös johtajilta vaadittavaan päätöksentekoon. Tietojärjestelmiä ja koneoppista tarvitaan avuksi päätöksenteossa varsinkin silloin, kun informaatiota ja huomioon otettavia asioita on todella paljon – ja nykypäivänä informaatiotulva on jatkuvaa.
Meillä IBM:llä tekoäly on synonyymi lisätylle älylle. Toiset aivot työkaverina tekevät meistä mielestäni entistä parempia, tehokkaampia ja nopeampia. Kunhan vain tekoälyä on käytetty oikein.
Tekoälyä käytetään päätöksenteossa esimerkiksi liiketoiminnan ennusteiden ja skenaarioiden laatimiseen. Kehittyneemmän koneoppimisen avulla, kuten luonnollisen kielen ymmärtämisellä, voidaan arvioida ja ottaa huomioon päätöksenteossa myös sellaista informaatiota, joka ei ole numeerisessa muodossa, kuten palautteet, mielipiteet ja kommentit. Johtaja tekee edelleenkin päätökset, mutta koneen apu päätösten perustana olevan informaation käsittelyssä ja esittämisessä on merkittävä.
Tällä hetkellä monissa yrityksissä pohditaan jo kuumeisesti tekoälyn hyödyntämisen etiikkaa. Kun teknologian kehitys on nopeaa, on tärkeää välttää vauhtisokeus, mikä saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa tekoälyn hyödyntämisen eettisten periaatteiden unohtumiseen. Eettisten kysymysten pohdinta pitäisi olla jo kaikkien johtajien työpöydällä.”
 

Tekoäly osaa jo tehdä luovia ratkaisuja ja toimii luovan suunnittelun apuna. Saako tekoäly seuraavaksi tunnetaitoja; oppiiko kone tunnetaidot?

”Tietokone ei itsenäisesti kykene luovaan ajatteluun. Tietokoneella ei myöskään ole tunteita. Tietokone suorittaa käytännössä vain laskuoperaatioita. Toki koneoppimisen avulla asia voidaan saada näyttämään siltä, kuin kone pystyisi itsenäiseen ajatteluun ja tunnetiloihin. Todellisuudessa kyse on kuitenkin siitä, että kone vain suorittaa sille ohjelmoituja tai opetettuja operaatioita.
Kone voi oppia tunnistamaan ihmisen tunnetiloja esimerkiksi kasvojen ilmeiden perusteella. Samoin kone voidaan opettaa tunnistamaan tunnetiloja ihmisen tuottamasta puheesta tai tekstistä sekä reagoimaan niihin.
Mutta ymmärtääkö kone, mistä näissä tunteissa on kysymys? Ei, koska kone ei ymmärrä tunnetiloista tai luovuudesta sen enempää, kuin mitä se ymmärtää edes siitä, mihin sen parhaillaan käsittelemät numerot liittyvät. Kone vain laskee.”
Voit tutustua täällä IBM Watson -ratkaisuihin ja sovelluskohteisiin.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio