} }, false); Miten parantaa hakukonesijoituksia: SMX Advanced, Lontoo 2010 - Tulos Helsinki

Miten parantaa hakukonesijoituksia: SMX Advanced, Lontoo 2010

SMX Advanced London 2010

Tässä artikkelissa käsitellään tiivistetysti ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen ulkopuolella järjestetyn hakukonemarkkinoinnin SMX Advanced -seminaarin antia hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Seminaari järjestettiin Lontoossa 17.-18.5. samaan aikaan eMetrics Marketing Optimization Summit -tapahtuman kanssa, ja paikalla oli hakukonemarkkinoinnin osaajien lisäksi konversio-optimoinnin ja web-analytiikan kärkinimiä ympäri maailmaa.

Linkkivoima jakautuu sinne minne klikataan

Seminaarissa käytiin laajasti keskustelua muun muassa siitä, kuinka Googlen toukokuun alussa julkaisemat päivitykset ovat vaikuttaneet hakukonesijoitusten kehitykseen. SEOMozin Rand Fishkin rakensi puheenvuoronsa random vs. reasonable surfer -käsitteen pohjalle. Googlen algoritmi on hänen mukaansa muuttunut kevään aikana yhä enemmän niin, että linkkivoima jakautuu niihin linkkeihin, joita eniten klikataan.
Fishkinin mielestä myös Twitterin vaikutus hakukonesijoituksiin on lisääntynyt, ja hänen mukaansa tweetit vaikuttavat sijoituksiin ainakin Googlen QDF-algoritmin kautta. Facebookin vaikutus Google-sijoituksiin on hänen mukaansa sen sijaan vähäisempi todennäköisesti siksi että Bing tekee läheistä yhteistyötä Facebookin kanssa. Tästä syystä ”Like button” vaikuttaa selvästi enemmän sijoituksiin Bingissä.
Teitkö uudelleenohjaukset sittenkin väärin?

Ayiman Rob Kerry oli sitä mieltä että ulkoisista osoitteista tulevien 301-uudelleenohjausten merkitys on May Dayn jälkeen selvästi vähentynyt eli linkkivoimaa ei näistä valu enää kuten aikaisemmin. Tämä näkyy Englannissa hänen mukaansa erityisesti pankkialalla, jossa on paljon kilpailua. Kerryn mielestä 301:sten sijaan ulkoisista osoitteista kannattaa kokeilla mieluummin rel canonical -tagin käyttöä, mutta sivuston sisällä 301 toimii kuten aikaisemminkin.
Kerryn mielestä domainien voima on selvästi vähenemässä, ja tästä syystä linkkejä kannattaa ohjata suoraan alasivuille. Isompia hävijäjiä ovat Englannissa olleet avainsanadomainit ja isot sivustot. Aina kun on häviäjiä, on myös voittajia…
SEO Ranking Factors - SMX London 2010
Laadukas koodi – avain menestykseen myös hakukoneissa?

Tanskalainen Mikkel de Mib Svendsen otti esille koodin laadun ja haittaohjelmien vaikutukset hakukonesijoituksiin. Hänen argumenttinsa voidaan tiivistää neljään sanaan: Get rid of scrap!
Huono sisältö, koodi tai haittaohjelmat huonontavat hakukonesijoituksia. Pahimmassa tapauksessa Google ilmoittaa jo hakutuloksissa ja ennen sivuille ohjaamista, että kysinen sivusto voi vahingoittaa tietokonettasi. Erään hänen asiakkaansa sivustolle oli murtauduttu, ja haittaohjelman ansiosta hakukoneissa indeksoitujen sivujen määrä tippui yli 40 000 sivusta kahteen. Tällaisen vahingon korjaaminen jälkikäteen on todella työlästä, joten asiaan kannattaa mieluummin panostaa etukäteen.
Miten tämä tehdään:

  1. Pidä serverin ohjelmisto päivitettynä
  2. Tarkista sivuston tila säännöllisesti secunia.comista ja ”putsaa” kaikki käyttäjiä koskeva data
  3. Mieti helppoja keinoja nopeuttaa sivustoa: huono koodi ei huononna sijoituksia, mutta hyvä koodi helpottaa päivittämistä.

SMX London 2010 - SEO Ranking Factors: Rand Fishkin, Rob Kerry & Mikkel deMib Svendsen
Yhteenveto
Seminaarissa käydyn keskustelun pohjalta voidaan luonnehtia, että uusimmat muutokset Googlen algoritmeissä ovat olleet sellaisia, joita hakukoneoptimoinnin osaajien piirissä osattiin odottaakin. Toivotaan että muutokset jatkavat kehitystä suuntaan, jossa Google palvelee entistä paremmin hakukoneiden käyttäjiä. Seminaarissa oli paljon puhetta myös hakusanamainonnasta, linkkiprofiilin kehittämisestä, analytiikasta ja konversio-optimoinnista. Kirjoitan näistä tiiviit blogiartikkelit tulevien viikkojen aikana.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas strategiasessio