Tommi Karvinen 22.2.2021

Sisältömarkkinointi – kuin laittaisi rahaa pankkiin!

Mitä on sisältömarkkinointi?

Kohderyhmiä palvelevan ja kiinnostavan sisällön luonti pitäisi olla osa jokaisen organisaation markkinointia. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen tuottamaa sisältöä, joka on sen asiakkaiden kannalta kiinnostavaa ja hyödyllistä. Sisältömarkkinoinnin tärkeimpiä tehtäviä on myös tavoittaa asiakkaat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tuotettu sisältö voi olla viihdyttävää, informatiivista, myyvää tai mitä vain näiden väliltä, kunhan lähtökohtana on asiakas eikä pelkästään se, mitä yritys itsestään haluaa viestiä.

Onnistunut sisältömarkkinointi alkaa panostamalla laadukkaaseen ja monipuoliseen sisältöön, jolle on määritelty tavoitteet ja yleisö. Jokaisella sisällöllä – oli se sitten tuoteteksti, palvelukuvaus, blogipostaus, tviitti, webinaari tai video – tulee olla jokin tavoite.

Sisältömarkkinoinnilla vastataan asiakkaiden kysymyksiin sekä huoliin ja täten palvellaan asiakasta. Luottamuksen luominen on keskeinen asia vankkojen ja palaavien asiakassuhteiden rakentamisessa. Kaikki tämä vaikuttaa sivuston kokonaisvaltaisen näkyvyyden ja konvertoituvuuden parantumiseen. Jotta sisältömarkkinoinnista saadaan eniten irti, tulee sitä tehdä datapohjaisesti – ymmärretään kohderyhmän ostoprosessi ja hakukäyttäytymisdatan korrelaatiot.

Miksi tehdä sisältömarkkinointia?

”Sisältömarkkinointi on suosittua ja useimmat sitä jo tekevät. Kannattaako minun yritykseni lähteä siihen kilpailuun?” Tuo on yksi yleisimmistä kyseenalaistuksista, joita aktiivisesti konsulttityössä kuulee.

Sisältömarkkinoinnin avulla luot brändillesi identiteettiä, parannat mielikuvaa ja kasvatat tunnistettavuutta verkossa.

On totta, että sisältömarkkinointi toimii tietyille kohderyhmille, kuten B2C-puolella, lähtökohtaisesti paremmin ja nopeammin kuin B2B-puolella. Useasti vahva investointi sisältömarkkinointiin on ollut erottava tekijä markkinoinnissa. Strateginen sisältömarkkinointi sopii kaikille yrityksille ja sillä voi saada aikaan mittaviakin tuloksia. Tärkeää onkin pohtia, minkä tyyppinen sisältömarkkinointi on kullekin sopivin. Sisältömarkkinoinnin esimerkkejä ovat:

 • Verkkosivustolle luotu sisältö, kuten blogipostaukset, palvelusivut ja muut sivut
 • Sosiaalisen median sisältömarkkinointi

 • Sisältömarkkinointi videoiden ja podcastien muodossa

 • Maksullisen mainonnan sisältömarkkinointi

Keinoja on monia. Kaikista parhaimman käsityksen toimivimmasta kanavasta saat luonnollisesti testaamalla monipuolisesti sisältömarkkinointia monikanavaisessa ympäristössä. Sisältömarkkinointi auttaa yritystäsi monella tapaa ja isoimpina teemoina sieltä nousevat:

 1. Palveluiden ja tuotteiden kirkastaminen sisällöillä
 2. Luotettavuuden ja asiakassuhteiden tehostaminen
 3. Konvertoituvuuden parantaminen
 4. Yhteisöllisyyden kasvattaminen brändin ympärille

Datapohjaista sisältömarkkinointia kohderyhmille hakukäyttäytymisen avulla

Sisältömarkkinointi tulee nähdä pitkän aikavälin strategiana, jolla keskitytään rakentamaan vahvaa suhdetta kohdeyleisöön. Tätä taklataan laadukkaalla sisällöllä, joka on kohderyhmälle suunnattua ja relevanttia. Peruslähtökohtana ovat kohderyhmien tarpeet:

 • Millaisia informaatiotarpeita asiakkailla tai kohderyhmillä on ostoprosessin eri vaiheissa?

 • Miten yritys voi ratkaista asiakkaan ongelmia tai haasteita tarjoamalla sisältöä, joka vastaa heidän tarpeitaan?

 • Missä asiakkaat ovat ja millaista sisältöä he haluavat eri kanavissa kuluttaa?

 • Mikä heitä kiinnostaa ja viihdyttää?
ostoputki ja hakukäyttäytyminen sisältömarkkinoinnissa

Kohderyhmää palvelevaa sisältöä on helppo lähestyä esimerkiksi kohderyhmäsi hakukonekäyttäytymisen ja ostopolun kautta. Onnistunut sisältömarkkinointi vaatii ymmärrystä molemmista sekä siitä, miten ne linkittyvät toisiinsa. Ensimmäiset askeleet ovat ostopolun purkaminen eri vaiheisiin – mitä vaiheisiin kuuluu ja miten asiakkaat käyttäytyvät kyseisissä vaiheissa.

Prosessin tueksi on syytä luoda kokonaisvaltaista hakukäyttäytymistutkimusta, johon kuuluu mm. hakukonemarkkinoinnin maailmasta tuttu avainsanatutkimus. Avainsanatutkimus tuo relevanttia ja suoraa dataa siitä, minkälaisia informaatiotarpeita asiakkailla on ja minkälaisiin ongelmiin he hakevat ratkaisuja. Näiden perusteella on tehokasta lähteä rakentamaan dataan pohjautuvaa sisältömarkkinointia, joka toimii kohderyhmäsi ostopolun eri vaiheissa aina jopa ostoon saakka. Sisällöntuotannossa luonnollisesti tulee huomioida myös sisältöjen hakukoneoptimointi, jotta saadaan maksimoitua orgaaninen näkyvyys.  

Tärkeintä on aloittaa tekeminen ja testaaminen jo tänään, mielellään eilen…

Vahva sisältömarkkinointi vahvistaa myös brändiä. Sisältömarkkinointi ja brändistrategia eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä, vaan ne toimivat yhteistyössä tukien toisiaan. Sisältömarkkinoinnin avulla brändille luodaan identiteettiä, parannetaan mielikuvaa ja brändi tunnistetaan helpommin verkossa. Tämä luo uskollisuutta kohderyhmän keskuudessa ja täten asiakkaat ostavat tuotteen tai palvelun kyseiseltä brändiltä kilpailijoiden sijaan.

Yhteenveto

Nykypäivänä ihmiset vaativat ja haluavat tuntea yhä enemmän ja enemmän. Kilpailu on koventunut ja markkinoinnin keinot tulevat olla luovempia ja tehokkaampia. Tehokkaalla sisältömarkkinoinnilla tavoitetaan kohdeyleisö ja kasvatetaan tuloksia. Oikeaoppisella sisältömarkkinoinnilla parannetaan myös tunnettuutta, asiakassuhteita sekä luodaan luotettavuutta yritystä kohtaan.

Hyvä tapa aloittaa sisältömarkkinointi on määrittää, minkälainen sisältö voisi toimia parhaiten yrityksellesi ja kohderyhmällenne. Ja tärkeintä – aloittaa tekeminen ja testaaminen jo tänään. Vahva suositus on jättäää lovi markkinointibudjettiin sisältömarkkinointia varten.

Mikä on teidän yrityksenne sisältömarkkinoinnin tila? Personoitu ja dataan pohjautuva sisältömarkkinointi on Tuloksen vahvoja osaamisalueita. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, jos datapohjainen sisältömarkkinointi tai hakukoneoptimointi kiinnostaa!

Ota yhteyttä

Tommi Karvinen

Head of SEO & CRO

Tommi on hakukone- ja konversio-optimoinnin järkkymätön mestari. Tommi löytää tilanteessa kuin tilanteessa keinot orgaanisen liikenteen kasvattamiseen ja osaa kertoa tekemisistään selkokielellä.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio