Saavutettavuusdirektiivi tulee, ja olet siihen valmis!

Saavutettavuusdirektiivin noudattaminen on hyvä lähtökohta kaikkien verkkosivustojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Fear not, my friend! Saatat olla jo erinomaisesti valmistautunut, jos olet hakukoneoptimoinut verkkosivustosi huolella.

Saavutettavat digipalvelut hyödyttävät kaikkia

Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelun on oltava sellainen, että kuka tahansa voi käyttää sitä ja ymmärtää sen sisällön.
Saavutettavuusdirektiivissä mainitaan saavutettavuuden neljä periaatetta, joiden tulisi toteutua verkkopalveluissa. Periaatteet ovat

  1. Havaittavuus: tiedot verkkopalveluissa ja käyttöliittymän osat esitetään niin, että käyttäjät voivat havaita ne.
  2. Hallittavuus: käyttäjän on pystyttävä hallitsemaan verkkopalvelun käyttöliittymän osat ja navigointi.
  3. Ymmärrettävyys: verkkopalvelun tietojen ja käyttöliittymän on oltava sellaisia, että käyttäjä pystyy käsittämään ne.
  4. Toimintavarmuus: Sisällön on oltava niin toimintavarmaa, että erilaiset asiakassovellukset (lukuselaimet ja muut avaustavat teknologiat) voivat tulkita sisältöä luotettavasti.

Saavutettavuuden neljä periaatetta perustuvat W3C:n eli World Wide Web -konsortion Verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines).
Direktiivin tavoitteena on muun muassa edistää kaikkien tasavertaisia mahdollisuuksia digitaalisessa ympäristössä toimimiseen, erityisesti asioinnissa julkishallinnon kanssa, ja parantaa digitaalisten palveluiden laatua.
Saavutettavuuteen kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota ennen verkkopalvelun uudistusta. Jälkeenpäin tehtävät käytettävyysarvioinnit ja -testaus sekä niiden aiheuttamien muutosten toteuttaminen on kallista, aikaa vievää ja turhauttavaa. Kun sivusto on teknisesti saavutettava mahdollisimman monelle käyttäjäryhmälle, se on sitä usein myös hakukoneelle.

Näin parannat verkkosisältöjesi saavutettavuutta

Celian Johanna Koskela antaa viisi vinkkiä saavutettavampaan verkkosisältöön. Täsmälleen samat vinkit ovat hakukoneoptimoinnin peruskauraa. Lue vinkit huolellisesti Celian sivustolta ja sovella niitä käytäntöön heti.

Viisi vinkkiä saavutettavaan verkkosisältöön.
Viisi vinkkiä saavutettavaan verkkosisältöön. Lähde: Celia.fi

Saavutettavuusdirektiivin toteutus alkaa syksyllä

Saavutettavuusdirektiivi toimeenpannaan kansallisella lainsäädännöllä, joka tulee voimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Saavutettavuusvaatimusten toteutuksessa 23.9.2018 on tärkeä päivä:

  • 23.9.2018 jälkeen julkaistavien verkkosivustojen pitää täyttää saavutettavuusvaatimukset vuoden kuluessa.
  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää täyttää saavutettavuusvaatimukset kahden vuoden kuluessa.
  • Mobiilisovellusten pitää täyttää saavutettavuusvaatimukset kolmen vuoden kuluessa.

Tutustu tarkemmin saavutettavuusdirektiivin toteuttamiseen Valtiovarainministeriön sivustolla.  Saavutettavuusdirektiivi suomeksi löytyy EU:n verkkopalvelusta.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio