Parempi käyttökokemus analytiikan avulla

Miksi web-analytiikka ja käyttökokemus ovat hyvä pari?

Käyttökokemukseen liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan tietoa useista lähteistä. Kolme tavallisinta ovat käyttäjätestaus, kyselyt ja kävijäseurannan data.
Google Analytics auttaa siis tunnistamaan ongelman, ja käyttäjätutkimus selittää, mistä on kysymys. Esimerkiksi jos sivulla X käyneiden käyttäjien konversioprosentti on huomattavasti alhaisempi verrattuna käyttäjiin, jotka etenivät kohti ostotapahtumaa muiden sivujen kautta, Analytics ei kerro syytä. Käyttäjien haastattelusta selviää, että sivun X avulla he ymmärsivät väärin tuotteeseen liittyvät tarjoukset.
Toinen tyypillinen tilanne on korkea poistumisprosentti, joka sellaisenaan Analyticsissä tarkasteltuna ei kerro mitään. Käytettävyystestauksessa voidaan esimerkiksi havaita, että käyttäjät huomaavat sivulla eteenpäin johdattavat linkit, mutta eivät klikkaa niitä esimerkiksi siksi, että linkkitekstit eivät ole houkuttelevia.
Käyttäjätutkimus voi myös auttaa tunnistamaan ongelman, ja Analyticsin data vahvistaa tai tyrmää sen. Käyttäjätutkimuksessa voidaan havaita, että käyttäjät eivät huomaa klikata tärkeitä linkkejä tuotesivuilla. Analyticsin avulla nähdään, että tosiaan vain prosentti käyttäjistä klikkaa näitä linkkejä.
Toisaalta jos muutama kiukkuinen asiakas valittaa ongelmistaan sovelluksen käytössä, myyntiosasto voi haluta, että ongelma korjataan. Tällöin Analyticsin avulla voi saada selville, että yli 90 prosenttia käyttäjistä onnistuu tehtävässä, ja vain muutama käyttäjä on nähnyt virheilmoituksen, eli ongelma ei ole todellinen tai edes kriittinen. Analytics kertoo mitä tapahtuu, ja käyttäjätutkimus kertoo, miksi.

Kolme tapaa, miten analytiikka parantaa käyttökokemusta

Google Analyticsin datan yhdistämisestä käyttökokemuksen suunniteluun saat ainakin nämä kolme etua:

1. Vältät turhat projektit

Kun käyttökokemuksen suunnittelu priorisoidaan web-analytiikan avulla, vältytään turhilta projekteilta. On helppoa varmistaa, onko ongelma todellinen ja useiden käyttäjien kohtaama, ja miten sen korjaaminen vaikuttaa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Näin projektisuunnittelua ei tule tehtyä äänekkään vähemmistön tai kollegan mieliksi.

2. Vähennät mutu-päätöksiä

Kun suunnittelu perustuu dataan, päätöksiä, jotka perustuvat näppituntumaan ja mielipiteisiin tarvitaan huomattavasti vähemmän. Analyticsin avulla saa kvantitatiivista tietoa siitä, toimiiko suunniteltu käyttöliittymä vai ei.

3. Uskallat kokeilla uutta

Verkkosivustojen suunnittelu noudattelee usein totuttuja tapoja, eikä käyttöliittymäelementtien paikkojen vaihtaminen ole kovin usein perusteltua. Kun sivustoa mitataan Analyticsin avulla, suunnittelussa voi kokeilla rohkeasti uutta ja todeta, toimiiko se vai ei.

Kolme haastetta analytiikkatiedon käytössä

Analyticsin käytössä on myös haasteensa, joten sen yhdistämisessä käyttökokemuksen suunnitteluun oltava valppaana.

1. Liikaa tietoa

Analytics aiheuttaa helposti infoähkyn. Siksi mittareiden ja tavoitteiden valitseminen kannattaa tehdä huolellisesti, ja varmistaa, että mitataan oikeita, hyödyllisiä asioita.

2. Tekniset haasteet

Analytics-asennus kannattaa aina tarkistaa itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Mittaako se varmasti kaikkia tarpeellisia asioita riittävällä tarkkuudella? Tallentuvathan sekä verkkokaupan että mobiilisovelluksen konversiot eri liikennelähteiden kautta? Ovathan liikenteen lähteet varmasti oikein ja tavoitteet seurannassa?

3. Tietojen tulkitseminen väärin

Analyticsistä saatavaa dataa on helppo tulkita myös väärin. Siksi numeroita tulisi tarkastella aina jossain kontekstissa eikä irrallaan. Sopiva konteksti voi olla esimerkiksi sivujen sisältötyyppi, aikaväli tai tieto käyttäjistä.
Mitä merkitsee esimerkiksi se, jos tietyn sivun poistumisprosentti on 47? Muuttuuko tulkinta, jos keskimääräinen poistumisprosentti sivustolla on 72?

Käyttökokemus on erottamaton osa hakukone- ja konversio-optimointia

Käyttökokemusta pidetään yhtenä hakutulossijoituksiin vaikuttavista tekijöistä ja se parantaa sivuston konversioastetta hyvin todennäköisesti. Analytiikkaa kannattaa hyödyntää myös käyttäjäpersoonien todentamisessa. Kun luot käyttäjäpersoonia vastaavat segmentit Analyticsiin, näet pian, vastaako segmentin toiminta odotuksiasi.
Web-analytiikka on myös hakukoneoptimoinnissa ja konversio-optimoinnissa olennainen kulmakivi – verkkokaupasta tai sivustosta vastaavana tehtäväsi on johtaa kokonaisuutta. Toimi heti, jotta saat käyttäjät viihtymään sivustollasi entistä paremmin!
Kirjoitus perustuu Aurora Bedfordin toukokuussa 2016 pitämään koulutuspäivään Nielsen Norman Groupin järjestämässä UX Conference 2016 -tapahtumassa Amsterdamissa.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio