Panosta hakusanamainontaan ja menesty!

Hakusanamainonnassa pienet numerot ovat usein sankareita. Toisin sanoen jo hyvin pieniltä tuntuvat hakusanamainonnan tunnuslukujen muutokset voivat johtaa merkittävään tulosparannukseen. Alla on esimerkki tästä. Yhden prosenttiyksikön parannus napsautusprosentissa sekä konversioprosentissa johti yli 28 %:n myynnin kasvuun. Ja samalla kustannukset laskivat yli 11 %.

Esimerkki kuluttajatuotteesta

Esimerkkitapauksessani avustin asiakasyritystäni parantamaan verkkokaupan myyntiä ja kannattavuutta nostamalla tuotteen näkyvyyttä tekstimainoksien avulla ydinkohderyhmissä. Tuote oli jo melko tunnettu, joten lisäpanostusta tunnettuuden parantamiselle ei katsottu tarpeelliseksi.

Hakusana & näyttömainontaEnnenJälkeenMuutosMuutos %
Tekstimainosten näyttökerrat50 34850 345-3-0.01 %
Tekstimainosten napsautuskerrat*3 8794 35847912.35 %
Napsautusprosentti7.70 %8.66 %0.95 %12.36 %
Keskimääräinen napsautushinta €0.380.30-0.08-21.05 %
Mainoskulut yhteensä €1 474.021 307.40-167-11.30 %
Keskimääräinen mainoksen sijainti3.11.7+1.4+44.52 %
Tilaukseen johtaneet napsautukset2803587827.86 %
Konversioprosentti*7.22 %8.21 %1.00 %13.80 %
Keskimääräinen tilauksen arvo68.2068.490.290.43 %
Myynnin arvo yhteensä19 096,0024 519,425 423,4228.40 %

*Konversioprosentti = napsautuksista tilauksiin johtaneiden osuus
*Napsautus = hakukoneen mainoksen klikkaus

Tulokset puhuvat puolestaan

Markkinointitoimenpiteet pysyivät vertailujaksojen aikana samalla tasolla. Jälkimmäinen vertailukausi on vuodenajasta johtuen tilastollisesti lievästi huonompi. Tämän vuoksi saavutetut tulokset ovat vieläkin merkittävämpiä.
Numerot puhuvat selkeää kieltään. Kaikki hakusanamainonnan tunnusluvut kohenivat.

  • napsautusprosentti nousi 0,95 prosenttiyksikköä
  • konversioprosentti nousi 1,00 prosenttiyksikköä
  • myynti kasvoi peräti 28,40%
  • napsautuskustannukset laskivat -11,30%
  • tekstimainoksen sijainti koheni 3,1 -> 1,7

Huomioitavaa on myös, että samalla vähittäiskaupan myynti kasvoi. Eli tässä tapauksessa toimenpiteillämme oli myönteinen vaikutus myös kaupankäyntiin kivijalassa.

Miten näin hyvät tulokset saatiin aikaiseksi?

Yhteistyössä tuotteen markkinoijan kanssa analysoimme, mitkä ovat tuotteen todelliset hyödyt asiakkaalle. Laadimme uudet lyhyet, tehokkaat ja edukseen erottuvat viestit. Hakusanamainoksen otsikkoon mahtuu vain 25 merkkiä ja kahdelle seuraavalla riville 35 merkkiä.
Käytännössä tämä tarkoitti seuraavaa:

  • tekstimainosten ja laskeutumissivujen viestien sisältöjä tehostettiin ja yhdenmukaistettiin.
  • avainsanat ryhmiteltiin uudestaan ja otimme käyttöön lisää negatiivisia avainsanoja.
  • hakusanakampanjoiden asetuksia muutettiin.
  • tekstimainosten mainoslaajennuksien käyttöä tehostettiin ja yhdenmukaistettiin.
  • näyttömainonnan (Display) kohdistuksia tarkennettiin.

Kehitimme hakusanamainonnan tekstimainoksia jatkuvan optimoinnin avulla (A/B-testaaminen) ja näin myynnin tunnusluvut saatiin jatkuvasti paremmiksi. Viestien yhdenmukaistamisen ansiosta napsautuskustannukset putosivat tasolle 0,25 €/napsautus, kun lähtökohta oli 0,38 €/napsautus.
Lisäksi saimme yhä enemmän tietoa siitä, mitä hakusanoja ja lauseita kuluttajat todellisuudessa käyttivät hakuja tehdessään. Näin saimme uusia hakusanoja sekä tehokkaita negatiivisia hakusanoja, jotka sulkivat pois turhia mainosten näyttöjä. Mainosten A/B-testaaminen, yhdenmukaistaminen ja uusien sekä negatiivisten hakusanojen lisäykset johtivat toivottuihin tuloksiin. Myynti parani entisestään ja hakusanamainonnan kustannukset laskivat.

Miten myyntiä tehostettiin vielä tämänkin jälkeen?

Panostimme entistä enemmän mobiilinäkyvyyteen ja sen testaamiseen. Vaikka tilaukset älypuhelimen kautta olivat tämän tuotteen osalta suhteellisen vähäiset, havaitsimme älypuhelimen silti tärkeäksi kanavaksi. Tuotetietoa hankitaan runsaasti älypuhelimen avulla, mutta itse tilaus tehdään usein pöytäkoneelta tai läppäriltä.
Seuraavaksi yhdistimme hakusanamainontaan nettikaupan ja kivijalkakaupan kampanjat. Tulokset olivat varsin hyviä erityisesti kampanjoiden loppuvaiheessa, kun aloimme käyttää automaattista tekstimainosten Countdown-toimintoa, joka esittää kuinka kauan kampanja on vielä voimassa.
Hakusanamainonnassa otimme käyttöön myös tehokkaat uudelleenmarkkinoinnin työkalut. Niiden ansiosta voidaan tavoittaa kävijät uudestaan mainoksilla muiden nettisivustojen kautta.
Tehostetulla Display-näyttömainonnalla paransimme tuotteiden tunnettavuutta suhteellisen edullisesti. Mainonnan voi kohdistaa melko hyvin erilaisille kohderyhmille. Tämän voi toteuttaa sekä teksti- että bannerimainoksilla.
Dynaamisella hakusanamainonnalla tavoitimme lisää uusia potentiaalisia asiakkaita. Dynaaminen hakusanamainonta tarkoittaa mainosmuotoa, jossa mainostilin ylläpitäjä määrittää mainostettavan verkkosivuston osoitteen (tai vain tietyn osion verkkosivustosta) sekä mainoksen tekstisiällön. Tämän jälkeen hakukoneen robotti kahlaa sivuston läpi ja rakentaa automaattisesti mainoksille otsikon sekä URL-osoitteen. Tämä hakusanamainonnan muoto on hyvä ja kustannustehokas lisä tavanomaiseen hakusanamainontaan.
Paransimme näkyvyyttä ja myyntiä entisestään myös hakukoneoptimoinnilla ja kohdennetulla sosiaalisen median mainonnalla. Näistä löydät lisää tietoa Tuloksen muilta sivuilta ja blogista.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio