Näkyykö digitekeminen tuloslaskelmallasi plusmerkkisenä?

En malta olla kuitenkaan toteamatta, että ennen pyykit pestiin käsin, nyt koneella. Menikö työpaikat? EI. Syntyi pesulat ja  uudenlaisia työpaikkoja. Päätin siis etsiä vastausta yksinkertaiseen kysymykseen: Miten yrityksen kovat mittarit eli liikevaihto ja kannattavuus korrelloivat digitaalisuuden kanssa vai korreloivatko?
Törmasin mielenkiintoiseen tutkimukseen (kirja: Leading Digital), jossa MIT:n George Westerman ja Andrew McAfee sekä Cap Geminin Didier Bonnet tutkivat digitaalisen kyvykkyyden vaikutuksia yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen saman toimialan yrityksiin verrattuna. Tärkein havainto tutkimuksessa oli mielestäni se, että digitaalinen liiketoimintahyöty voi realisoitua kannattavaksi kassavirraksi vain,  jos digitekeminen on osa organisaation johtamista. Miksi näin?
Digitaalisen murroksen vaikutus liiketoimintaan on koko organisaatiota koskeva systeeminen kokonaisuus, minkä vuoksi johtamisen on tuettava digitaalisuutta liiketaloudellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Pistemäisillä ja yksittäisillä ratkaisuilla ei digitaalinen tekeminen ole erityisen kannattavaa PISTE.
Ja sitten erittäin mielenkiintoinen kuva asiasta, joka kertoo saman asian €uroina:

Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. George Westerman, Didier Bonnet and Andrew McAfee.
Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. George Westerman, Didier Bonnet and Andrew McAfee.

Vasemmalla kuvattuna yritysten liikevaihdon tuottokyky ja oikealla kannattavuus. Vertailukohtana aineistossa on saman toimialan yritysten tulosten keskiarvot. Eli tulokset pätevät eri toimialoihin erikseen. Johtopäätöksenä tuloksista voitaneen todeta, että:
hyvään liikevaihdon tuottokykyyn (vasen) päästään digitaalisen osaamisen avulla, mutta vasta erityisen kannattavaksi liiketoiminta muutetaan digitaalisuuden johtamisen avulla (oikea).
Organisaation digitaalisuuden kautta saatavat taloudelliset hyödyt vaativat siis toimiakseen johdon aidon osallistumisen digitaalisuuden kehittämiseen eli digitaalista johtamiskyvykkyyttä. Ei ihan helppoa. Miksi? Digitaalinen johtamiskyvykkyys on kokonaan uusi johtamisen osa-alue, josta kokemusta on vielä kovin vähän.
Mitä nyt sitten pitäisi tehdä ja mikä on digitaalista johtamiskyvykkyyttä?

  1. Organisaation asioista päättävien ihmisten (decision makers) on otettava digitaalisuus osaksi päivittäin tapahtuvaa johtamista ja mahdollistettava (ei jarrutettava) sekä tuettava digitaalista tekemistä yrityksen kaikilla tasoilla.
  2. Budjetoida myynnin ja markkinoinnin investoinnit dynaamisesti ja mitata panostusten tuottamaa lisämyyntiä jatkuvasti (ROI).
  3. Mitata digitaalisten muutosten hyötyä koko bisneksen omilla kovilla mittareilla (KPI).
  4. Ei olettaa, että muutos tapahtuu pelkästään rekrytoimalla nipun digiosaajia.
  5. Ei keksiä bittejä uudestaan, vaan rohkeasti käyttää ulkopuolisia digitekemisen ammattilaisia esim. Tulosta. Näin päästään kannattavaan myynnin kasvuun.
”Sinulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen.”

— Sokrates

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio