Moderni markkinointijohtaja ei nosta agendalleen brändiä

Mitä moderni markkinointijohtaja nostaa agendalleen:

  1. Driving growth for the business (63%)
  2. Understanding the needs of consumers and the customer journey (49%)
  3. Creating a customer-centric model (44%)
  4. Using data more effectively to demonstrate ROI (43%)
  5. Fully exploiting digital and data (43%)

Tärkein prioriteetti on siis yrityksen kasvun draivaaminen. Toisena markkinointijohtajan prioriteettilistalla on asiakkaiden tarpeiden ja asiakaspolkujen parempi ymmärtäminen, jota seuraa luontevasti asiakaslähtöisen toimintamallin rakentaminen yritykseen.

Nämä kolme tärkeintä prioriteettia liittyvät toisiinsa luontaisesti, koska kuluttajat vaikuttavat nyt voimakkaasti siihen, minkälaisten sisältöjen, tuotteiden, palvelujen ja brändien kanssa he haluavat viettää aikaansa ja mistä he haluavat maksaa. Myynnin ja liiketoiminnan kasvattaminen on asiakasymmärryksen ja koukuttavan asiakaskokemuksen lopputulos.

Seuraavat fokusalueet, joita moderni markkinointijohtaja nostaa agendalleen liittyvät dataan. Nämä prioriteetit ovat linjassa kasvavien data- ja analytiikkainvestointien kanssa. Lisäinvestoinnit allokoidaan nykyisen datan syvemmälle analyysille, tulkinnalle ja tehokkaammalle hyödyntämiselle liiketoiminnassa ja markkinoinnissa.

Myynnin kasvattaminen ja asiakkaat ovat siis hienosti keskiössä markkinointijohtajan agendalla – toivottavasti myös teillä.

Terveisin,
PS. Me autamme yritystäsi kaikkien edellä mainittujen asioiden kanssa, joten ollos huoleton :)

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio