Mitä tämä vuosi toi tullessaan ja miltä vuosi 2019 näyttää? Osa 2

Väänänen SylviaAsiakaskokemus, Sylvia Väänänen

Asiakaskokemuksen merkitys yritysten kilpailuetuna voimistuu. Mitä useampi sillä kilpailee, sitä kovemmat vaatimukset se yrityksille asettaa. Johtaakseen asiakaskokemusta niin että se tuottaa arvoa, yritysten tulee määritellä mistä elementeistä asiakaskokemus muodostuu. Mistä konkreettisista tekijöistä teidän yrityksenne asiakaskokemus muodostuu?

Asiakaskokemuksen mittaaminen ei ole itseisarvo. Asiakaskokemusta mitataan enenevissä määrin toimintaa varten, kasvattamalla samalla yritysten ymmärrystä asiakaskokemuksen euromääräisestä arvosta. Ohjaavatko teidän asiakaskokemuksenne mittarit toimintaan?

Mitä paremmin asiakaskokemusta pystytään arvottamaan, sitä selkeämmin siitä tulee osa yrityksen operatiivista toimintaa. Asiakaskokemus arkipäiväistyy ja sen johtaminen ja tuottaminen tulee yrityksissä näkyvämmäksi. Ohjaako teidän operatiivinen toimintamallinne parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseen?

Automaatio, tekoäly ja robotiikka kiehtovat ja kehittyvät. Tuottaakseen oikeaa arvoa, ne vaativat yrityksiltä edellä mainittuja asioita eli asiakaskokemuksen rakenteellistamista, mittaamisen rationalisoimista sekä asiakaskeskeisiä toimintamalleja ja työkaluja. Ohjaako teidän yrityksenne digitalisointia teknologia vai arvo?

Orpana SimoHakukoneoptimointi, Simo Orpana

Googlen tulossivun inforuudut pitkälti poistuivat suomeksi tehtyjen hakukujen tulosten yläpuolelta. Vastoin odotuksia äänihaku ei vielä kasvattanut suosiotaan suomenkielisissä hauissa, osin johtuen huonosti toimivasta puheentunnistuksesta. Englanninkielessä puheentunnistus toimii huomattavasti paremmin ja näimmekin kasvua puhetunnistusta hyödyntävien sovellusten käytössä. Suoran liikenteen ja hyvän käyttökokemuksen yhteys hyviin hakukonesijoituksiin korostui tutkimustulostenkin mukaan.
Vuonna 2019 käyttökokemuksen merkitys hakukoneoptimoinnissa korostuu. Mobiilihakujen ohella erilaiset ilman näyttöruutua tehtävät haut tulevat kasvamaan myös Suomessa. Linkkiprofiilin vahvistus on ensi vuonna pääasiassa PR-työtä. Hakukoneoptimoijan työkalupakista pitää löytyä sisällöntuotannon, teknisen osaamisen ja viestinnän taitojen lisäksi myös asiakasymmärryksen ja palvelumuotoilun taitoja.

Imeläinen JoonasStrateginen suunnittelu, Joonas Imeläinen

Vuosi 2018 on ollut markkinoinnin osalta poikkeuksellisen laadukas. Suomalainen markkinointi tuntuu ottavan harppauksia eteenpäin, eikä vähiten siksi että yritykset ovat alkaneet sitoa markkinointiaan nimenomaan muihinkin konkreettisiin asioihin kuin esimerkiksi vain hintaan. Hyviä esimerkkejä miten teot markkinoinnissa ovat ottaneet valtaa ovat esimerkiksi kansainvälistäkin kilpailumenestystä niittäneen SOK:n Prisman Hihna-live ja Alepan korttelihylly.
Ensi vuodelle odottaisin ja toivoisin myös ehdottomasti sitä että mittaaminen nostettaisiin suomalaisessa markkinoinnissa uudenlaiselle jalustalle. Kun markkinoinnissa aletaan pääsemään selkeästi kovemmalle tasolle, olisi hieno nähdä vielä läpinäkyvämmin, miten niiden kaikista luovimpien ja säväyttävimpienkin kampanjoiden mittaaminen on toteutettu ja tulokset todennettu. Sillä voisi olla isokin vaikutus keskustelussa markkinoinnin roolista yrityksien liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio