Mitä on tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on tämän päivän markkinointikentän yksi ajankohtaisimmista teemoista ja yritykset valjastavat vaikuttajia enenevissä määrin osaksi yrityksen markkinointitoimia – olihan vaikuttajamarkkinointiin globaalisti käytetyt mediainvestoinnit vuonna 2021 jo 14 miljardin luokkaa.

Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi vaatii näkemystä markkinoinnin kokonaisuudesta

Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi ei kuitenkaan synny sattumalta, ja yhtenä ensimmäisen asiana on tärkeää ymmärtää digitaalisen markkinoinnin funneliajattelu ja miten vaikuttajamarkkinointi kytkeytyy siihen. Digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa funneliajattelu on yksi tärkeimmistä kulmakivistä, koska funneliajattelussa huomioidaan markkinoinnin eri tavoitteet, viestikulmat ja kanavat asiakkaan ostopolun eri vaiheissa.

Parhaiten myös vaikuttajamarkkinoinnista saadaan paras hyöty irti, kun integroidaan vaikuttajamarkkinointi osaksi digimarkkinoinnin kokonaissuunnitelmaa. Vaikuttajamarkkinointihan irrallisena kokeiluna tuo vain harvoin haluttuja tuloksia ja usein sitten käy niin, että kokeillaan kerran ja todetaan, että ”ei tämä toiminut”. Toki on myös yrityksiä ja tilanteita, joissa vaikuttajamarkkinointi ei ole yksinkertaisesti paras keino saavuttaa kohderyhmä, ja silloin kannattaa miettiä muita digimarkkinoinnin kanavia parhaiden tulosten aikaansaamiseksi.

Integroimalla vaikuttajamarkkinointi funnelimalliin kirkastetaan vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet ja keinot

Käytämme Tuloksen asiakkaiden digimarkkinoinnin strategioiden mallintamiseen funnelimallia. Ajatuksena funneliajattelussa on se, miten asiakasta kuljetetaan läpi koko ostopolun, mitä kanavia käytämme ja mitä tavoitteita asetamme markkinoinnin eri vaiheissa. Tämä on mielestäni hyvä perusmalli tarkastella sitä, miten vaikuttajamarkkinointi integroituu myöskin osaksi kokonaismarkkinointiajattelua.

Vaikka perinteisesti funnelia kuvataan ostopolkuna, toiminta voi tarkoittaa ostamisen, rekisteröitymisen ja muun konkreettisen toiminnan lisäksi esim. mielipiteen muutosta, johon vaikuttajatekemisellä joskus myös pyritään. Vaikuttajamarkkinointi olisi tärkeää integroida osaksi digimarkkinoinnin funneliajattelua, koska silloin kirkastetaan itselle, missä vaiheessa funnelia vaikuttajamarkkinointia todella kannattaa käyttää, miten vaikuttajamarkkinointi integroituu osaksi kokonaismarkkinointia, miten markkinoinnin konseptit ja viestikärjet näkyvät vaikuttajamarkkinointitekemisissä, mitä tavoitteita ja KPI:ita asetamme ja mitä kanavia käytämme tavoittaaksemme kohderyhmät vaikuttajamarkkinoinnin keinoin.

Pitkäaikaisella ja monikanavaisella markkinoinnilla saadaan parhaat hyödyt irti myös vaikuttajamarkkinoinnista

Vaikuttajamarkkinointia voidaan käyttää markkinoinnin keinona kaikissa funnelin eri vaiheissa, mutta yrityksen kannattaa luonnollisesti pohtia, missä vaiheessa se on oleellisinta omalle liiketoiminnalle. Jos  vaikuttajamarkinnoinnilla tavoitellaan esimerkiksi suoraan toimintaa eli konversiota, täytyy myös varmistua siitä, että kohderyhmällä on jo valmiiksi tietoisuus tuotteesta tai brändistä kyseisessä kohderyhmässä. Usein pitkäaikaisilla vaikuttajayhteistöillä saadaan yksittäisiä lähtöjä parempia tuloksia juuri siitä syystä, että siellä on ikään kuin kuljetettu yleisöä läpi funnelin eri vaiheiden ja markkinointi todennäköisemmin konvertoituu ostoksi, kun taustalla on ensin tietoisuuden kasvattamista ennen taktisempaa tekemistä.

Funneliajattelu mahdollistaa vaikuttajamarkkinoinnin datasta hyötymisen myös muissa kanavissa funnelin eri vaiheissa: esim. jos vaikuttajaa käytetään ohjaamaan liikennettä verkkosivulle, näille yleisöille on myöhemmin mahdollista kohdentaa lisää muuta digimainontaa. Toisto on kuitenkin avain kaikessa markkinoinnissa, joten kaikki hyöty vaikuttajien tekemisestä kannattaa ottaa irti.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio