Markkinointimix

Markkinointimix (marketing mix) on perinteisesti tarkoittanut markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuutta, joka on jaoteltu neljän P-kirjaimen mukaisesti:

 • Product eli tuote tai palvelu
 • Price eli hinta
 • Place eli myyntipaikka tai saatavuus
 • Promotion eli markkinointiviestintä

Markkinoinnin tehtävä on optimoida markkinointimix palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti liiketoiminnan päämääriä.

Laajennettu markkinointimix

Jotkut markkinoinnin tutkijat ovat pyrkineet laajentamaan markkinointimix-käsitettä myös uusilla P-kirjaimilla, esimerkiksi seuraavilla:

 • Personnel/People eli henkilökunta, asiakas itse ja muut asiakkaat
 • Process eli toimintatavat
 • Provision of customer service eli asiakaspalvelu
 • Publicity eli mielikuvat
 • Physical evidence/layout eli ulkoiset puitteet (esim. verkkosivuston rakenne ja ulkoasu)

Internet-markkinointi markkinointimixin osana

Netissä markkinointimixin promotion voi käsittää esimerkiksi

Näiden markkinointikeinojen tuloksia voidaan mitata tarkasti web-analytiikalla.

Arvioi, onko markkinointimix onnistunut

Markkinoinnin kilpailukeinojen ryhmittely markkinointimixin avulla ei ole kuitenkaan tärkeintä, vaan tärkeintä on tuloksellinen, onnistunut lopputulos markkinoinnin kilpailukeinojen valinnassa. Keinojen tulee tukea toinen toisiaan ja olla toteutettavissa organisaatiollanne käytettävissä olevilla resursseilla, hyödyntäen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Jos kysymys on palveluiden markkinoinnista, markkinointimixiä laajentaville, edellä kuvatuille P-kirjaimella alkaville käsitteille tulee antaa riittävästi painoarvoa.

Markkinointimixin onnistumista voi arvioida seuraavien tekijöiden perusteella:

 • Kokonaisuus toimii hyvin ja sen osat tukevat toisiaan.
 • Jokaista kilpailukeinoa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta optimaalisesti.
 • Kohderyhmät on määritelty tarkasti.
 • Valitut kilpailukeinot sopivat kohderyhmän tarpeisiin.
 • Kilpailukeinot perustuvat organisaation vahvuuksiin ja osaamiseen.
 • Kilpailukeinojen valikoima on riittävällä tavalla yksilöllinen ja erilainen kuin kilpailijoilla.
 • Kokonaisuus tähtää pysyvien asiakasuhteiden muodostumiseen.

Markkinointimix on helpoimmin optimoitavissa juuri verkkoliiketoimintaan keskittyneissä yrityksissä, koska tuotteiden myyntiä ja markkinoinnin keinojen tehokkuutta voidaan mitata erittäin tarkasti.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio